ادب‌ الهی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : تهرانی، مجتبی، ‏‫۱۳۱۶ -‏ ۱۳۹۱.
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‌ الهی [کتاب]/ مجتبی تهرانی.
‏وضعيت ويراست : ویراست ۲.
‏مشخصات نشر : تهران : موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی، ‏‫۱۳۹ - ‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‏‫؛ ۱۴ × ۲۱ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰ریال‬‏‫:‏ ‫ج.۲‬‬‏‫:‏ ‫978-600-6940-08-3‬‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج. ۳‬‏‫‬‮‭978-600-6940-09-0 : ‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ریال‬‏‫:‏ ‫ج. ۵‬‬‏‫: 987-600-6940-11-3‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ چهارم)
‏يادداشت : فهرستنویسی براساس جلد دوم، ۱۳۹۵.
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سالهای ۱۳۹۵- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏يادداشت : جلد پنجم این کتاب در سالهای ۱۳۹۵- ۱۳۹۷ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه. 
‏مندرجات : .- ج. ۲. مبانی تربیت‏‫.- ج. ۳. تربیت فرزند‬.- ج. ۵. تربیت مربی.-
‏موضوع : ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌‏‫، ۱۳۰۵ -‏
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏موضوع : عرفان
‏موضوع : ادب -- احادیث
‏موضوع : ادب -- جنبه‌های قرآنی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۰/۵‏‫‭‏‫‬‮‭‭‏‫‬‮‭‭/ت۹۶‮الف‬۴ ۱۳۹۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۰۵۰۰۸۱
 
   آدرس ثابت  ادب‌ الهی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۵۷۹۹ ‬
‪ ۶۳-۴۳۰۸۹ ‬
۶
۱۳۹۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۰۰۰۱۹۳ ‬
‪ ۶۳-۹۹۰۱۰ ‬
۳
۹
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۰۰۲۰۸ ‬
‪ ۱۸۰۱۷۹۵ ‬
۳
۱۰
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۹۵۱۴۶ ‬
‪ ۱۸۳۳۴۴۱ ‬
۵
۱۱
۱۳۹۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۸۶۶۵ ‬
‪ ۲۲۳۰۵۰۲ ‬
۳
۱
۱۳۹۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۸۶۶۶ ‬
‪ ۱۷۱۳۵۳۹ ‬
۳
۲
۱۳۹۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۰۷۰۸ ‬
‪ ۱۷۵۰۷۶۵ ‬
۲
۳
۱۳۹۵
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۷۳۷۸۲۱ ‬
‪ ۶۳-۴۹۴۶۱ ‬
۷
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۳۷۸۲۲ ‬
‪ ۱۷۷۳۳۴۸ ‬
۸
۱۳۹۵
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۷۴۷۷۳۶ ‬
‪ ۶۳-۹۹۰۰۳ ‬
۲
۴
۱۳۹۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۷۷۳۷ ‬
‪ ‏۲۲۳۰۵۰۱ ‬
۲
۱
۱۳۹۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۱۰۹۱ ‬
‪ ۱۹۵۷۴۸۹ ‬
۵
۱۲
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۳۷۱۴۳ ‬
‪ ۱۹۸۲۷۴۷ ‬
۲
۱۳
۱۳۹۵
۴
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۲۹۵۱۳۴ ‬
‪ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۵۱۳۵ ‬
‪ ۲۰۵۰۱۹۳ ‬
۲
۱۵
۱۳۹۷
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh