خ‍ود و روزگ‍ار را ج‍دی‌ ن‍گ‍ی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۴-۴۹۵۱
‏سرشناسه : ت‍اج‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ود و روزگ‍ار را ج‍دی‌ ن‍گ‍ی‍ر/ ت‍اج‍ی‍ک‌، ام‍ی‍ن‌
‏منشا مقاله : ، ش‍رق‌، (۲۲ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۲۳.
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ س‍اع‍ت‌ گ‍ری‍ن‍وی‍چ‌
‏توصیفگر : ب‍ی‍ت‍ی‌، آن‌
‏توصیفگر : اخ‍وت‌، اح‍م‍د
 
   آدرس ثابت  خ‍ود و روزگ‍ار را ج‍دی‌ ن‍گ‍ی‍ر
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh