‏‫روشن‌نگری چیست، روشنی‌یابی چیست؟ : نظریه‌ها و تعریف‌ها‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ار، اره‍ارد
Bahr, Ehrhard
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫روشن‌نگری چیست، روشنی‌یابی چیست؟ : نظریه‌ها و تعریف‌ها‮‬‏‫: مقالاتی از کانت، ارهارد، هامن، هردر، لسینگ، مندلسزون، ریم، ‮‬شیلر، ویلاند، بارت، دارنتون‏‫/ گردآورنده و پی‌گفتار ارهارد بار ‮‬‏‫؛ ترجمه‌ی سیروس آرین‌پور.‮‬
‏مشخصات نشر : تهران : آگاه، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۴۸] ص.‮‬
‏فروست : ‏‫مجموعه‌ی فلسفه.‮‬
‏شابک : ‏‫‬۱۵۰۰۰۰ ریال‏‫‬: ‏‫‬‭978-964-416-342-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Was ist Aufklarung?: thesen und definitionen.‭‬‭‮‬‎‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ اول این کتاب قبلا تحت عنوان «روش‍ن‌ن‍گ‍ری‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ و ت‍ع‍ری‍ف‌ه‍ا: م‍ق‍الات‍ی‌ از ک‍ان‍ت‌، اره‍ارد، ه‍ام‍ن‌،» توسط نشر آگه در سال ۷۶ چاپ و منتشر شده است.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم.‮‬
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۲۴۸].‮‬
‏عنوان دیگر : روش‍ن‌ن‍گ‍ری‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ و ت‍ع‍ری‍ف‌ه‍ا: م‍ق‍الات‍ی‌ از ک‍ان‍ت‌، اره‍ارد، ه‍ام‍ن‌،..
‏موضوع : روشنگری
‏موضوع : Enlightenment
‏موضوع : فلسفه آلمانی -- قرن ‏‫۱۸م.‏‬
‏موضوع : Philosophy, German -- 18th century
‏موضوع : آلمان -- زندگی فرهنگی ‏‫-- قرن ‎۱۸‬م.‬
‏موضوع : Germany -- Intellectual life -- 18th century
‏شناسه افزوده : آری‍ن‌پ‍ور، س‍ی‍روس‌‏‫، ۱۳۱۷ -‎‏‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‭B۲۶۲۱‏‫‭‏‫‬‮‭‭/ب۲ر۹ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۳۸۰۹۱
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ‏‫روشن‌نگری چیست، روشنی‌یابی چیست؟ : نظریه‌ها و تعریف‌ها‮‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۴۰۳۸۹ ‬
‪ ۲۲۲۷۳۶۴ ‬
۱
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۶۴۰۳۹۰ ‬
‪ ۹۸۱۶۱۰ ‬
۲
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۴۴۹۲ ‬
‪ ۲۰۴۱۸۸۲ ‬
۳
۱۳۹۷
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh