ن‍ک‍ات‍ی‌ در م‍ورد دس‍ت‌ان‍درک‍اران‌ ت‍ع‍زی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۳-۵۷۲۵۲
‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌(ورج‍ان‍ی‌)، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ک‍ات‍ی‌ در م‍ورد دس‍ت‌ان‍درک‍اران‌ ت‍ع‍زی‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌(ورج‍ان‍ی‌)، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
‏منشا مقاله : ، اطلاع‍ات‌، (۱۲ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۳): ص‌ ۶.
‏توصیفگر : ت‍ع‍زی‍ه‌خ‍وان‍ی‌
‏توصیفگر : س‍وگ‍واری‌ه‍ا
‏توصیفگر : آداب‌ و رس‍وم‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
 
   آدرس ثابت  ن‍ک‍ات‍ی‌ در م‍ورد دس‍ت‌ان‍درک‍اران‌ ت‍ع‍زی‍ه‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh