دری‍چ‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ روای‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در داس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۲-۳۴۱۰
‏سرشناسه : ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : دری‍چ‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ روای‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در داس‍ت‍ان‌/ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
‏منشا مقاله : ، ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌، س‍ال‌ ۱، ش‌ ۹، (ت‍ی‍ر ۱۳۷۲): ص‌ ۶۳ - ۶۲.
‏توصیفگر : دس‍ت‍ور زب‍ان‌ داس‍ت‍ان‌ (ک‍ت‍اب‌)
‏توصیفگر : اخ‍وت‌، اح‍م‍د
 
   آدرس ثابت  دری‍چ‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ روای‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ در داس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh