حقوق جزای عمومی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶ -
‏عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق جزای عمومی [کتاب]/محمدعلی اردبیلی.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۲].
‏مشخصات نشر : تهران : نشر میزان‏‫، ‏‫‬‏۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲ ج.: جدول.
‏فروست : علوم اجتماعی ؛ ۷۴۹؛ ‏‫‬‏۷۵۰.
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‏‫‬‏ج. ۱‬‬‬‏‫:‏‫‬‭978-964-511-548-5‬‬ ؛ ‏‫‬‬‬۱۶۰۰۰۰ریال (ج.۱، چاپ سی‌ام)‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰۰ ریال(ج.۱، چاپ سی و سوم)‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫‬‏ج.۲‬‬‏‫:‏‫‬‭978-964-511-549-2‬‬ ؛ ‏‫‬۹۰۰۰۰ ریال (ج.۲،‌چاپ بیست و نهم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ سی و دوم)‬‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰۰ریال(ج.۱، چاپ چهل و چهارم)‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ریال(ج.۲.چاپ چهلم)‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: .Ardebili,ma.Droit penal general‬
‏يادداشت : ج.۱( چاپ سی و یکم).
‏يادداشت : ‏‫‬ج.۱ (چاپ سی‌ام و سی و سوم : ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ بیست و هشتم و بیست و نهم : ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ سی و دوم : ۱۳۹۳).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ چهل و چهارم: ۱۳۹۴).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ چهلم: ۱۳۹۴).
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : حقوق جزا -- ایران
‏موضوع : جرم‌شناسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭KMH۳۸۰۰‏‫‭/‮الف‬۴ح۷ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۴۵/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۶۱۶۴۸
 
   آدرس ثابت  حقوق جزای عمومی
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۱۸۷۶ ‬
‪ ۶۳-۱۴۹۴۷ ‬
۷
۱۳۹۳
۳۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۶۹۸۰ ‬
‪ ۶۳-۶۲۰۳۴ ‬
۲
۱۲
۱۳۹۲
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۷۰۹۹ ‬
‪ ۶۳-۶۳۷۸۹ ‬
۲
۱۱
۱۳۹۲
۲۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۹۵۵۵ ‬
‪ ۶۳-۲۳۸۳۱ ‬
۱
۱۲
۱۳۹۴
۴۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۹۵۶۲ ‬
‪ ۶۳-۲۳۸۰۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۳
۳۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۹۵۶۶ ‬
‪ ۶۳-۲۳۷۴۲ ‬
۳
۱
۱۳۹۳
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۹۵۸۳ ‬
‪ ۶۳-۲۳۸۷۲ ‬
۱
۱۳
۱۳۹۴
۴۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۱۱۲۵ ‬
‪ ۶۳-۲۸۶۹۰ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۴
۴۰
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۳۶۸۱۱ ‬
‪ ‬
۱
۲۷
۱۳۹۵
۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۶۸۲۱ ‬
‪ ۱۷۷۰۳۶۷ ‬
۱
۲۸
۱۳۹۵
۴۹
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۴۸۴۷۹ ‬
‪ ‏‫‬‭KMH۳۸۰۰ ‏‫‭/‮الف‬۴ح۷ ۱۳۹۲ ‬
۱
۱
۱۳۹۲
۳۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۸۴۸۰ ‬
‪ ۱۵۰۳۸۴۱ ‬
۱
۲
۱۳۹۲
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۹۳۵۰ ‬
‪ ۱۵۰۷۴۷۲ ‬
۲
۴
۱۳۹۲
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۹۵۹۲ ‬
‪ ۱۵۲۶۳۹۵ ‬
۱
۳
۱۳۹۲
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۱۱۰۲ ‬
‪ ۱۵۰۷۴۶۳ ‬
۲
۱
۱۳۹۲
۲۹
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۳۶۱۱۰۳ ‬
‪ ‏‫‬‭KMH۳۸۰۰ ‏‫‭/‮الف‬۴ح۷ ۱۳۹۲ ‬
۲
۲
۱۳۹۲
۲۹
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۰۹۳۵ ‬
‪ ۱۵۶۳۱۳۵ ‬
۲
۵
۱۳۹۳
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۸۱۸۰۳ ‬
‪ ۱۵۹۸۰۶۱ ‬
۳
۱۰
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۸۱۸۰۴ ‬
‪ ۱۵۹۸۰۶۲ ‬
۳
۱۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۳۱۴۶۱ ‬
‪ ۱۵۹۸۰۴۷ ‬
۱
۷
۱۳۹۳
۳۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۳۱۴۶۲ ‬
‪ ۱۵۹۸۰۴۸ ‬
۱
۸
۱۳۹۳
۳۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۳۱۴۶۳ ‬
‪ ۱۵۹۸۰۴۹ ‬
۲
۹
۱۳۹۳
۳۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۳۱۴۶۴ ‬
‪ ۱۵۹۸۰۵۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۳
۳۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۳۹۲۱۸ ‬
‪ ۱۵۹۴۷۴۸ ‬
۲
۸
۱۳۹۳
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۷۶۲۷ ‬
‪ ۱۶۷۲۹۰۵ ‬
۲
۱۳
۱۳۹۴
۳۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۷۷۹۹ ‬
‪ ۱۶۷۳۰۰۱ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۴
۴۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۷۸۲۵ ‬
‪ ۱۶۷۵۱۷۱ ‬
۳
۳
۱۳۹۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۱۷۸۲۷ ‬
‪ ۱۶۷۵۱۵۷ ‬
۳
۶
۱۳۹۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۱۷۱۱ ‬
‪ ۱۶۷۳۱۰۱ ‬
۱
۹
۱۳۹۴
۳۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۲۶۴۴ ‬
‪ ۱۶۷۹۴۶۷ ‬
۱
۲۵
۱۳۹۴
۴۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۲۶۴۶ ‬
‪ ۱۶۷۴۵۷۹ ‬
۳
۲
۱۳۹۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۵۷۰۹ ‬
‪ ۱۶۷۵۰۷۹ ‬
۱
۱۴
۱۳۹۳
۳۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۵۷۱۰ ‬
‪ ۱۶۷۵۰۷۸ ‬
۱
۱۵
۱۳۹۳
۳۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۲۶۳۸۵۴۵ ‬
‪ ۹۲۳۵۶۶ ‬
۱
۱۶
۱۳۹۴
۴۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۴۰۶۲۳ ‬
‪ ۱۶۹۱۹۶۶ ‬
۱
۱۷
۱۳۹۴
۴۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۱۷۲۵ ‬
‪ ۱۸۰۱۰۰۵ ‬
۲
۱۸
۱۳۹۶
۴۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۱۷۲۶ ‬
‪ ۱۸۰۰۹۶۹ ‬
۲
۱۹
۱۳۹۶
۴۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۶۰۶۱۲ ‬
‪ ۱۷۱۳۲۰۱ ‬
۱
۲۶
۱۳۹۴
۴۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۶۰۶۱۳ ‬
‪ ۱۷۱۳۲۰۲ ‬
۲
۲۷
۱۳۹۴
۴۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۲۲۹۳۹ ‬
‪ ۱۷۵۶۵۹۵ ‬
۲
۲۸
۱۳۹۵
۴۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۰۲۵۲۳۹ ‬
‪ ‬
۲
۲۹
۱۳۹۷
۴۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۰۲۵۲۴۰ ‬
‪ ۱۲۹۷۳۷۲ ‬
۲
۳۰
۱۳۹۷
۴۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh