ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۳-۱۶۶۶۴
‏سرشناسه : ام‍ی‍رف‍ری‍ار، ف‍رخ‌
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‌/ ام‍ی‍رف‍ری‍ار، ف‍رخ‌
‏منشا مقاله : ، ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌، ش‌ ۱۸۱، (اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۵۱.
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‌ ـ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ درب‍اره‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و آداب‌ و رس‍وم‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌
‏توصیفگر : م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
‏توصیفگر : ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌
‏توصیفگر : ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ه‌
‏توصیفگر : آداب‌ و رس‍وم‌
 
   آدرس ثابت  ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh