< بحر= البحر> الرائق شرح کنزالدقائق (فی فروع‌الحنفیة)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ ن‍ج‍ی‍م‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌‏‫، ۹۲۶ -‏۹۷۰ق.
‏عنوان قراردادی : کنزالدقائق . شرح
البحرالرائق. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : بحر الرائق شرح کنزالدقائق (فی فروع‌الحنفیة)/ عبدالله‌بن‌احمدبن‌محمود المعروف بحافظ‌الدین النسفی. والشرح « البحرالرائق»/ زین‌الدین‌بن‌ابراهیم‌بن‌محمد المعروف بابن نجیم المصری‌الحنفی. معه‌الحواشی‌المسماة منحة‌الخالق علی‌البحرالرائق/ محمدامین عابدین‌بن‌عمرعابدین‌بن‌ عبدالعزیز المعروف بابن‌عابدین الدمشقی‌الحنفی؛ ضبطه و خرج آیاته و احادیثه زکریا عمیرات.
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالکتب‌العلمیة، ۱۴۱۸ق.= ۱۹۹۷م.‏‫= ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹ ج.‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : کتاب حاضر شرح و تکمله " البحر‌الرایق فی شرح کنز‌الدقایق" اثر زین‌العابدین ابن نجم المصری است که خود شرحی بر "کنز‌الدقایق" اثر نسفی است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : المجلد الثامن تکملة البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ محمدبن‌حسین‌بن‌علی الطوری‌القادری‌الحنفی.--المجلد التاسع تکملة البحرالرائق شرح کنزالدقائق/ محمدبن‌حسین‌بن‌علی الطوری‌القادری‌الحنفی.
‏موضوع : ن‍س‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، -۷۱۰ق‌. کنز‌الدقائق-- نقد و تفسیر
‏موضوع : ابن‌نجیم، زین‌الدین‌بن‌ابراهیم، ۹۲۶-۹۷۰ ق .البحر‌الرائق-- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه حنفی -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
‏شناسه افزوده : عمیرات، زکریا
‏شناسه افزوده : Umayrat, Zakariyat
‏شناسه افزوده : اب‍ن‌ ع‍اب‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۷۸۴ - ۱۸۳۶م‌.
‏شناسه افزوده : طوری، محمدبن حسین، - ۱۱۳۸؟ق
‏شناسه افزوده : ن‍س‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، -۷۱۰ق‌. کنز‌الدقائق. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۷۲/۳‏‫‭/ن۵ک۹۰۲۱۲ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۳۴۴۲۰
 
   آدرس ثابت  < بحر= البحر> الرائق شرح کنزالدقائق (فی فروع‌الحنفیة)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۲ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۳۴ ‬
۱
۴
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۳ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۳۳ ‬
۲
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۴ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۳۱ ‬
۳
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۶ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۳۰ ‬
۱۰
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۷ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۴۰ ‬
۶
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۸ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۴۱ ‬
۷
۶
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۸۹ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۴۲ ‬
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۲۷۴۹۰ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۴۳ ‬
۹
۸
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۹۸۳۵ ‬
‪ ۱۱۴۴۶۳۲ ‬
۴
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۳۸۰۹ ‬
‪ ۱۴۴۸۸۰۴ ‬
۶
۱
۱۳۷۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh