ن‍ه‍ج‌‌ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ت‍درک‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍اب‌‌ال‍خطب والکلم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‍ج‌‌ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ت‍درک‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍اب‌‌ال‍خطب والکلم/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍م‍ح‍م‍ودی‌؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍زی‍ز آل‌طال‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ره‌‏‫، ۱۴۱۸ق.‏‫= ۱۳۷۶ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲ج.
‏شابک : دوره‏‫‬‭‭964-422-041-2 :‬‏‬ ؛ ج.۱‏‫‭964-422-021-8 :‍‬‭‬‏‬
‏يادداشت : عربی.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ -- نامه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ -- کلمات قصار
‏شناسه افزوده : محمودی، محمدباقر، ‏‫۱۳۰۳ -‏ ۱۳۸۵.‬
‏شناسه افزوده : آل‌طال‍ب‌، ع‍زی‍ز، مصحح
‏شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۳۸/۰۱‏‫‭/م‌۳۴ ۱۳۷۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۶۴۱۱۲
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‍ج‌‌ال‍س‍ع‍اده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ت‍درک‌ ن‍ه‍ج‌‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍اب‌‌ال‍خطب والکلم
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم انسانی
‪ ۱۱۰۴۳۰۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۳۸/۰۱ ‏‫‭/م‌۳۴ ۱۳۷۶‬ ‬
۳
۱
۱۳۷۶
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۳۸۸۴۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۶۴۲۲ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh