نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۱۶ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش [کتاب]/نویسنده میرعبدالحسین نقیب‌زاده .
‏مشخصات نشر : تهران: طهوری‏‫، ‏‫۱۳۹۲ .‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۶ ص.‬‬‬‬: نمودار.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬‏‫:‏ ‫‬‭978-600-5911-18-3‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و هشتم)‮ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ سی‌ام)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ قبلی : طهوری ، ۱۳۸۹ ( ۲۳۰ ص.).
‏يادداشت : چاپ بیست و نهم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و هشتم:‌ تابستان ۱۳۹۲.‮‬
‏يادداشت : چاپ سی‌ام: ۱۳۹۳.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‬
‏موضوع : آموزش و پرورش -- فلسفه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭LB۱۷‏‫‭/ن۷ن۸ ۱۳۹۲‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۷۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۰۸۸۸۷
 
   آدرس ثابت  نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۴۰۱۸۱ ‬
‪ ۶۳-۱۲۴۷۴۱ ‬
۴
۱۳۹۲
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۹۷۵۴ ‬
‪ ۶۳-۷۳۷۳۱ ‬
۳
۱۳۹۱
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۹۰۸۸۳ ‬
‪ ۱۸۱۴۴۶۱ ‬
۱۰
۱۳۹۴
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۱۸۴۳ ‬
‪ ۱۲۸۶۴۶۷ ‬
۱
۱۳۹۱
۲۷
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۲۱۲۱۸۴۴ ‬
‪ ‏‫‬‭LB۱۷ ‏‫‭/ن۷ن۸ ۱۳۹۲‬‬ ‬
۲
۱۳۹۱
۲۷
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۶۳۹۵ ‬
‪ ۱۴۲۰۰۱۹ ‬
۵
۱۳۹۲
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۶۳۹۶ ‬
‪ ۱۴۲۰۰۲۰ ‬
۶
۱۳۹۲
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۱۷۴۷ ‬
‪ ۱۵۵۰۱۳۴ ‬
۷
۱۳۹۲
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۱۷۴۸ ‬
‪ ۱۵۵۰۱۳۵ ‬
۸
۱۳۹۲
۲۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۸۹۰۷ ‬
‪ ۱۵۵۶۶۹۳ ‬
۹
۱۳۹۳
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۶۸۹۰۸ ‬
‪ ۱۵۵۷۳۵۲ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۶۴۵ ‬
‪ ۱۹۷۳۹۶۷ ‬
۱۳
۱۳۹۶
۳۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۹۰۶۶۴۶ ‬
‪ ‬
۱۴
۱۳۹۶
۳۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh