جواهر‌الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍اح‍ب‌ ج‍واه‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ب‍اق‍ر، ‏‫۱۲۰۰؟ - ‏۱۲۶۶ق.‬
‏عنوان قراردادی : ش‍رای‍ع‌‌الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌‌ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌. ش‍رح
‏عنوان و نام پديدآور : جواهر‌الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام [کتاب]/ مولف محمد حسن نجفی؛ تصحیح و تحقیق و تعلیق محمود القوحانی.
‏مشخصات نشر : تهران: دارالکتب‌الاسلامیه‏‫، ۱۳‎-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : فهرستنویسی براساس قسمت سوم از جلد سی دوم.
‏يادداشت : ج.۴۱ ( چاپ چهارم: ۱۳۷۴).
‏يادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : .- ج. ۳۲، ق.۳. الطلاق
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ . ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌ -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری
‏شناسه افزوده : ، مصححقوحانی، محمود
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ . ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۸۲‏‫‭‭/م۳ش۴۰۲۹ ۱۳۰۰ی‬
‏رده بندی دیویی : ‭۲۹۷/۳۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۸۳۲۷۵
 
   آدرس ثابت  جواهر‌الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۰۰۹ ‬
‪ ۱۲۷۱۹۸۹ ‬
۱
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۷۰۱۰ ‬
‪ ۱۲۷۱۹۹۰ ‬
۲
۲۴
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۷۸۹۹۰ ‬
‪ ۱۶۱۸۱۸۹ ‬
۳
۱۳۴۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۶۸۳۷۴ ‬
‪ ۱۶۸۱۳۱۲ ‬
۲۳
۴
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۶۸۳۷۵ ‬
‪ ۱۶۸۱۳۱۱ ‬
۲۳
۵
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۶۸۳۷۸ ‬
‪ ۱۶۸۱۳۱۰ ‬
۴۲
۱
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۶۸۳۷۹ ‬
‪ ۱۶۸۱۳۲۵ ‬
۴۲
۲
۱۳۹۳
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh