اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌: قصه‌ها و متل‌ها، نمایش‌ها و بازی‌های عامیانه ایرانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ‏‫۱۳۲۰ - ‏۱۳۹۶.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌: قصه‌ها و متل‌ها، نمایش‌ها و بازی‌های عامیانه ایرانی/ عل‍ی‌اش‍رف‌ دروی‍ش‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج‌. دری‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (۵۸۳ ص‌.)‬: م‍ص‍ور،‌ عکس.
‏فروست : ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌‏‫؛ ۱.‬
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰۰ ریال ‬ ‏‫‬‭978-964-362-024-0 :
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌" در دو ج‍ل‍د ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر روز در س‍ال‌ ۱۳۶۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ پنجم.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ا و ب‍ازی‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌.
‏عنوان دیگر : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ا و ب‍ازی‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌.
‏موضوع : افسانه‌ها و قصه‌های ایرانی
‏موضوع : افسانه‌ها و قصه‌های کردی
‏موضوع : ادبیات عامه کردی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۸۵۹۵‏‫‭/د۴‮الف‬۷ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۷۷۹۷۳
 
   آدرس ثابت  اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ت‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌: قصه‌ها و متل‌ها، نمایش‌ها و بازی‌های عامیانه ایرانی
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh