ک‍رگ‍دن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍ون‍س‍ک‍و، اوژن‌، ‏‫۱۹۰۹ - ‏۱۹۹۴م.‬
Ionesco, Eugène
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍رگ‍دن‌ / اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍ری‌ ص‍اب‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: نشر ق‍طره‌‏‫‏، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‌ ۲۴۶ص.‬
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ش‍ر ق‍طره‌؛ ۵۹۷. تئاتر و ادبیات نمایشی‏‫؛ ۱۰۹. نمایش‌نامه‌ی خارجی؛ ۳۴.
نمایش‌نامه.
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫‭ 978-964-341-499-3 :‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال( چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال(چاپ هفتم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎Rhinoceros‬‬
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم و هفتم : ۱۳۹۲.‬
‏يادداشت : چاپ قبلی: نشر قطره (تغییر فروست).
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر قبلا ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ک‍رگ‍دن‌: (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ پ‍رده‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌)" ب‍ات‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ آل‌اح‍م‍د در س‍ال‌ ۱۳۷۶ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏عنوان دیگر : ک‍رگ‍دن‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در س‍ه‌ پ‍رده‌ و چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍س‌).
‏موضوع : نمایشنامه فرانسه
‏موضوع : French drama
‏شناسه افزوده : ص‍اب‍ری‌، پ‍ری‌، ‏‫۱۳۱۱ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PQ۲۶۵۱‏‫‬‭/و۹ک۴ ۱۳۹۰‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸۴۲/۹۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۳۶۳۱۵
 
   آدرس ثابت  ک‍رگ‍دن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۳۰۸ ‬
‪ ۱۷۶۷۶۶۳ ‬
۹
۱۳۹۵
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۶۲۷۱۴ ‬
‪ ۱۷۹۱۹۹۵ ‬
۱۰
۱۳۹۶
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۲۴۳۷ ‬
‪ ۱۲۹۴۴۵۷ ‬
۱
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۲۴۳۸ ‬
‪ ۱۲۹۴۴۵۶ ‬
۲
۱۳۹۱
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۱۳۲۴ ‬
‪ ۱۳۸۸۸۹۱ ‬
۳
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۱۳۲۵ ‬
‪ ۱۳۸۸۸۹۲ ‬
۴
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۷۴۸۸ ‬
‪ ۱۴۲۲۱۸۴ ‬
۵
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۷۴۸۹ ‬
‪ ۱۴۲۲۱۸۳ ‬
۶
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۹۹۴۵ ‬
‪ ۱۶۵۹۸۶۱ ‬
۷
۱۳۹۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۱۰۴۱۵ ‬
‪ ۱۹۸۰۵۴۳ ‬
۱۱
۱۳۹۵
۹
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۲۹۴۳۳۱ ‬
‪ ‬
۱۲
۱۳۹۷
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh