‏‫<الاص‍ول‌ = اص‍ول‌>م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌‬ الجزء‌الثانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌، ‏‫ - ‏۳۲۹ق.‬
‏عنوان قراردادی : اصول‌الکافی
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫الاص‍ول‌ م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌‬ الجزء‌الثانی/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍ی‌ج‍ع‍ف‍رم‍ح‍م‍دب‍ن‌ی‍ع‍ق‍وب‌ب‍ن‌اس‍ح‍اق‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ال‍رازی‌؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ن‍اف‍ع‍ه‌ م‍اخ‍وذه‌ م‍ن‌ ع‍ده‌ ش‍روح‌، ص‍ح‍ح‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ال‍غ‍ف‍اری‌.
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۲ ]
‏مشخصات نشر : تهران: دارال‍ک‍ت‍ب‌الاس‍لام‍ی‍ه‌‏‫، ۱۳۶۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۹۱ ص.‬‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : الکتب‌الاربعه من حدیث اهل‌البیت؛ [ج.] ۲.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏موضوع : احادیث شیعه -- ‏‫قرن ۴ق.‏‬
‏شناسه افزوده : غ‍ف‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۰۳ -‏۱۳۸۳.‬، مصحح
‏شناسه افزوده : الکتب‌الاربعه من حدیث اهل‌البیت؛ [ج.] ۲.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP۱۲۹‏‫‬‭‬‭/ک۸ک۲۸ ۲.ج ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۳۴۵۷
 
   آدرس ثابت  ‏‫<الاص‍ول‌ = اص‍ول‌>م‍ن‌ال‍ک‍اف‍ی‌‬ الجزء‌الثانی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۶۰۶۱ ‬
‪ ۱۵۹۵۳۶۸ ‬
۲
۱
۱۳۴۶
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh