ایران، جامعه کوتاه مدت و ۳ مقاله دیگر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ایران، جامعه کوتاه مدت و ۳ مقاله دیگر/ محمد‌علی همایون‌کاتوزیان؛ ترجمه عبدالله کوثری.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر نی‏‫،‏‫‏۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۶۵ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‬‮‭978-964-185-227-8‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫‬۷۰۰۰۰ ریال(چاپ پنجم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۹۱.‬
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴ -- مقاله ها و خطابه ها
‏موضوع : مقاله‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۴۷۶‏‫‭/ک۱۶‮الف‬۹ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۲‎۲‎۳‎۵‎۵
 
   آدرس ثابت  ایران، جامعه کوتاه مدت و ۳ مقاله دیگر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۵۱۶۹ ‬
‪ ۶۳-۴۴۷۷۴ ‬
۱
۱۳۹۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۷۷۳ ‬
‪ ۶۳-۲۰۷۵ ‬
۶
۱۳۹۱
۳
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۰۸۹ ‬
‪ DSR۱۴۷۶ /ک۱۶الف۹ ۱۳۹۰ ‬
۲۰
۱۳۹۱
۴
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۹۰۹۰ ‬
‪ DSR۱۴۷۶ /ک۱۶الف۹ ۱۳۹۰ ‬
۳۰
۱۳۹۱
۴
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۲۹۱۱ ‬
‪ DSR۱۴۷۶/ک۱۶آ۹ ۱۳۹۰ ‬
۹
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۲۹۱۲ ‬
‪ DSR۱۴۷۶ /ک۱۶آ۹ ۱۳۹۰ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۵۴۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۵۴۶ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۰۱۰۳ ‬
‪ ۱۷۶۵۵۲۶ ‬
۱۹
۱۳۹۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۵۱۶ ‬
‪ ۱۷۶۳۳۷۱ ‬
۱۸
۱۳۹۵
۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۹۸۹۲ ‬
‪ ‬
۲۱
۱۳۹۶
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۹۸۹۳ ‬
‪ ۱۷۹۱۹۶۳ ‬
۲۲
۱۳۹۶
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۵۱۵۳ ‬
‪ ۱۱۱۱۰۹۹ ‬
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۸۵۱۵۴ ‬
‪ ۱۱۱۱۰۹۸ ‬
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۴۹۴ ‬
‪ ۱۲۹۳۴۳۴ ‬
۴
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۴۹۵ ‬
‪ ۱۲۹۳۴۳۳ ‬
۵
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۴۷۱۶ ‬
‪ ۱۱۶۱۲۵۸ ‬
۷
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۴۷۱۷ ‬
‪ ۱۱۶۱۲۵۹ ‬
۸
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۷۴۷۶ ‬
‪ ۱۳۲۹۶۲۰ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۷۴۷۷ ‬
‪ ۱۳۲۹۶۱۹ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۳۷۲۵۰ ‬
‪ ۱۸۵۵۹۱۲ ‬
۲۳
۱۳۹۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۳۷۲۵۵ ‬
‪ ۱۸۵۵۹۱۳ ‬
۲۴
۱۳۹۶
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۲۵۶۸ ‬
‪ ۱۵۰۰۱۰۹ ‬
۱۴
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۵۷۶ ‬
‪ ۱۶۲۶۲۶۵ ‬
۱۶
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۱۵۷۷ ‬
‪ ۱۶۱۳۷۴۷ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۴۶۰۷ ‬
‪ ۲۰۴۹۲۳۱ ‬
۲۵
۱۳۹۶
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh