آیسخولوس: مجموعه آثار
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اش‍ی‍ل‌، ‏‫۵۲۵ - ‏۴۵۶ ق.م.، ۴۵۶ق‌.م‌.
Aeschylus
‏عنوان و نام پديدآور : آیسخولوس: مجموعه آثار/ ترجمه عبداله کوثری.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر نی‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۴۸۴ ص.
‏شابک : ‏‫۳۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-964-185-203-2 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ چهارم)
‏يادداشت : چاپ اول، ۱۳۹۰ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏يادداشت : عنوان دیگر: آیسخولوس: مجموعه آثار اورستیا: آگاممنون، نیازآوران، الاهگان انتقام ...
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۴۸۳ - ۴۸۴.
‏عنوان دیگر : آیسخولوس: مجموعه آثار اورستیا: آگاممنون، نیازآوران، الاهگان انتقام ...
‏موضوع : نمایشنامه یونانی-- ‏‫ ۴۹۶ - ۴۰۶؟ ق. م.‏
‏موضوع : Greek drama -- 496? - 406? B. C.
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۵ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PA
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۸۸۲/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۹‎۰‎۷‎۳‎۳
 
   آدرس ثابت  آیسخولوس: مجموعه آثار
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۲۸۰۲ ‬
‪ ۶۳-۱۵۲۳۸۱ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۵۵۸۱ ‬
‪ ۶۳-۵۶۲۹۸ ‬
۶
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۰۳۵۵ ‬
‪ ۱۱۴۷۱۹۲ ‬
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۱۲۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۲۵۸ ‬
۹
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۹۴۳۰۴ ‬
‪ ۱۷۴۱۰۳۰ ‬
۱۰
۱۳۹۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۹۳۷۵۷ ‬
‪ ۲۰۱۸۷۱۲ ‬
۱۲
۱۳۹۶
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۰۳۱۳ ‬
‪ ۲۰۴۳۷۲۰ ‬
۱۳
۱۳۹۷
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh