ترجمه مبانی تکملة‌المنهاج
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وئ‍ی‌، سید‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۲۷۸ - ‏۱۳۷۱.
‏عنوان قراردادی : مبانی تکملة‌المنهاج .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : ترجمه مبانی تکملة‌المنهاج/ مولف سیدابوالقاسم خوئی؛ مترجم علیرضا سعید؛ با دیباچه‌ای از عباسعلی عمیدزنجانی؛ ویراستار ل. مقدمی.
‏مشخصات نشر : تهران: خرسندی‏‫، ۱۳۹۰ -‏
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‬
‏شابک : ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‮‬ ‏‫: ‏‫ج.۱‬‮‬‏‫ ‏‫: ‌‫‭978-600-114-164-5‬‬‬ ؛ ‏‫‬۱۶۰۰۰۰ریال(ج.۱، چاپ سوم) ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‮‬ ‏‫: ‏‫ج.۲‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭978-600-114-170-6‮‬‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۹۰).‮‬
‏يادداشت : ج.‍۱ (چاپ سوم: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ ششم: ۱۳۹۳).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ چهارم: ۱۳۹۳).
‏موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏شناسه افزوده : سعید، علیرضا، مترجم
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۶ - ‏۱۳۹۰.‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۱۸۳/۹‏‫‬‭‭/خ۹م۸۰۹۵۳ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۲‎۸‎۶‎۴‎۸‎۰‬
 
   آدرس ثابت  ترجمه مبانی تکملة‌المنهاج
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۴۹۲۴۳ ‬
‪ ۱۳۹۹۱۰۴ ‬
۱
۱
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۷۸۳۵۲۸ ‬
‪ ۱۳۶۸۵۳۵ ‬
۱
۲
۱۳۹۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۷۳۴۷۰ ‬
‪ ۲۱۶۹۱۹۶ ‬
۲
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۳۴۷۱ ‬
‪ ۱۰۴۴۶۳۵ ‬
۲
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۳۴۸۶ ‬
‪ ۱۰۴۴۶۳۴ ‬
۱
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۷۳۴۸۷ ‬
‪ ۲۱۶۹۱۹۵ ‬
۱
۴
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۴۲۳۹ ‬
‪ ۱۲۷۳۰۱۱ ‬
۱
۵
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۴۲۴۰ ‬
‪ ۱۲۷۳۰۱۰ ‬
۱
۶
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۴۲۴۱ ‬
‪ ۱۲۷۳۰۱۳ ‬
۲
۷
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۴۲۴۲ ‬
‪ ۱۲۷۳۰۱۲ ‬
۲
۸
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۹۴۲۵ ‬
‪ ۱۳۲۴۹۱۶ ‬
۱
۹
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۹۴۲۶ ‬
‪ ۱۳۲۴۹۱۵ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۹۱۳۸ ‬
‪ ۱۳۶۶۴۰۴ ‬
۱
۸
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۱۹۱۳۹ ‬
‪ ۱۳۶۶۴۰۵ ‬
۱
۷
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۱۶۶۵۷ ‬
‪ ۱۵۲۵۴۱۳ ‬
۲
۳
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۱۶۶۵۸ ‬
‪ ۱۵۲۶۲۷۱ ‬
۲
۴
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۴۸۷۹ ‬
‪ ۱۵۶۶۳۲۶ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۴۸۸۰ ‬
‪ ۱۵۶۱۸۹۶ ‬
۱
۱۲
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۶۱۲۷ ‬
‪ ۱۶۷۷۳۴۳ ‬
۱
۱۳
۱۳۹۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۹۴۱۱ ‬
‪ ۱۶۷۸۶۳۰ ‬
۱
۱۴
۱۳۹۴
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh