آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ل‍ر، ج‍ورج‌ ف‍ردری‍ک‌، ۱۹۰۸ - م‌.
Kneller, George Frederick
‏عنوان و نام پديدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌/ ج‍ی‌.اف‌. ن‍ل‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍دون‌ ب‍ازرگ‍ان‌‌دی‍ل‍م‍ق‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۸۸.‬‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ش‍ش‌، ۱۳۰ ص‌.‬‏‬
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫؛ ۲۹۴‬‏‬. علوم تربیتی‏‫؛ ۲۱.‬‏‬
‏شابک : ‏‫۱۴۵۰۰ ریال‬‬‏‬‏‫‭‬‭978-964459-294-2 : ؛ ‏‫‬‬۳۰۰۰۰ ریال(چاپ دهم)
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎‭‭Introduction to the philosophy of education 2d, ed. 1971‬.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ هفتم.
‏يادداشت : چاپ دهم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۹- ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : آموزش و پرورش -- فلسفه
‏شناسه افزوده : ب‍ازرگ‍ان‌، ف‍ری‍دون‌، ‏‫۱۳۱۱ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭LB۸۸۵‏‫‭‭‭‭‭/ن۸آ۵ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۷۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۶‎۳‎۳‎۴‎۷
 
   آدرس ثابت  آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۷۳۳۲ ‬
‪ ۶۳-۵۴۳۹۷ ‬
۳
۱۳۹۲
۱۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۸۱۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۸۶۱۶ ‬
۸
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۱۴۹۲ ‬
‪ ۱۲۴۸۱۳۹ ‬
۱
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۰۱۴۹۳ ‬
‪ ۱۲۴۸۱۴۰ ‬
۲
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۵۹۹۱ ‬
‪ ۱۵۶۶۳۳۴ ‬
۵
۱۳۹۲
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۹۶۱۴۷ ‬
‪ ۱۶۶۱۶۰۲ ‬
۶
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۷۴۵ ‬
‪ ۱۹۷۴۵۷۵ ‬
۷
۱۳۹۵
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh