‏‫خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان قراردادی : اوستا. خرده اوستا. فارسی - اوستایی
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا‬‏‫/ ب‍رگ‍ردان‌ از دی‍ن‌ دب‍ی‍ره‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌‬ ایران شهمردان‬‏‫؛ بازنگری و هماهنگی با دین دبیره موبدمهربان‌موبدخدامرادموبد دی‍ن‍ی‍ار ف‍ی‍روزگ‍ری‌‬‬‏‫؛ گ‍زارش‌ ف‍ارس‍ی‌ رستم‌کیخسرو‌موبدشاه‌فریدون وحیدی.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ف‍روه‍ر‬‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰۵ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭964-6320-35-X :
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم.‬
‏موضوع : اوستا. خرده اوستا-- ترجمه‌ها
‏موضوع : اوستا. خرده اوستا
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۲۸۴-۱۳۶۲.، مترجم
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍روزگ‍ری‌، م‍ه‍رب‍ان‌، ‏‫۱۳۱۴‏-‬
‏شناسه افزوده : وح‍ی‍دی‌، رس‍ت‍م‌، ۱۳۳۳ -
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۱۵۱۷‏‫ ‏‫‬‭ ۱۳۸۸ب‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۵/۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۷‎۶‎۲‎۹‎۶
 
   آدرس ثابت  ‏‫خ‍رده‌ اوس‍ت‍ا‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۴۰۹ ‬
‪ ۸۷۵۰۹۰ ‬
۱
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۴۱۰ ‬
‪ ۸۷۵۰۹۱ ‬
۲
۱۳۸۸
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh