تاریخ سیاست‌ خارجی ایران از مرگ نادر تا تاسیس سلسله قاجاریه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۱۰۵۱-۱۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۲۴۷۴۹
‏پدیدآور : یزدان‌پناه٬ عزت‌الله
‏عنوان و نام پديدآور : تاریخ سیاست‌ خارجی ایران از مرگ نادر تا تاسیس سلسله قاجاریه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/عزت‌الله یزدان‌پناه ؛ رئیس جلسه بیانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ؟): علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : [تهران]، ‏‫۱۳۲۳.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۰ ورق.‮‬
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۲].
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ان‍ی‌، خ‍ان‍ب‍اب‍ا، ۱۲۸۸ - ۱۳۷۵.
‏توصیفگر : ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۰۰-۱۱۶۰ق‌.
ک‍ری‍م‌خ‍ان‌زن‍د، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۱۱۳؟-۱۱۹۳ق‌.
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
اف‍ش‍اری‍ان‌
ق‍اج‍اری‍ه‌
زن‍دی‍ان‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه علوم سیاسی
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است: از مرگ نادرشاه تا تاسیس سلسله زندیه٬ کشته‌شدن نادر٬ جانشینان نادر٬ پایان‌ کار خاندان افشار٬ از زندیه تا تاسیس سلسله قاجار٬ ظهور کریم خان زند٬ روابط دیپلماسی ایران در زمان کریم خان٬ جانشینان کریم خان٬ روابط ایران با دول خارج در زمان جانشینان کریم خان.
 
   آدرس ثابت  تاریخ سیاست‌ خارجی ایران از مرگ نادر تا تاسیس سلسله قاجاریه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh