ترجمه تاریخ کربلا و حائر حسینی علیه‌السلام
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ل‍ی‍دار، ع‍ب‍دال‍ج‍واد، ۱۸۹۰-۱۹۵۹م‌.
‏عنوان قراردادی : ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا و ح‍ائ‍ر ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ . فارسی.
‏عنوان و نام پديدآور : ترجمه تاریخ کربلا و حائر حسینی علیه‌السلام / مولف عبدالجواد الکلیدار؛ مترجم مسلم صاحبی.
‏مشخصات نشر : تهران: مشعر‏‫، ۱۳۸۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۵ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‬‏‫ : ‏‫‬‮‭978-964-540-248-6‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : زیارتگاه‌های اسلامی -- عراق -- کربلا
‏موضوع : تربت حسینی
‏موضوع : ‏‫کربلا (عراق)‬
‏موضوع : ‏‫کربلا (عراق)‬ -- تاریخ
‏شناسه افزوده : ص‍اح‍ب‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DS۷۹/۹‭‬ ‭/ک۴‏‫‬‮‭‬‮‭ک۸۳۰۴۱ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭۹۵۶/۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۹‎۳‎۳‎۸‎۳
 
   آدرس ثابت  ترجمه تاریخ کربلا و حائر حسینی علیه‌السلام
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۸۲۷۱ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۴۱۵ ‬
۴
۱۳۹۰
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۸۳۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۴۱۰ ‬
۳
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۰۴۳۰۳ ‬
‪ ۲۱۴۳۴۲۴ ‬
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۴۳۰۴ ‬
‪ ۸۶۸۶۳۵ ‬
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۹۱۸۲۵ ‬
‪ ۱۲۱۷۸۰۶ ‬
۵
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۹۱۸۲۶ ‬
‪ ۱۲۱۷۸۰۷ ‬
۶
۱۳۹۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh