دیوان شانی (۱۰۲۳-۹۵۳ هجری)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ان‍ی‌ ت‍ک‍ل‍و، وج‍ی‍ه‌ال‍دی‍ن‌ نسف، ‏‫۹۵۳؟ - ‏۱۰۲۳ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : دیوان شانی (۱۰۲۳-۹۵۳ هجری)/ تالیف وجیه‌الدین نسف‌آقا‏‫؛ مصحح امیر بانو‌کریمی(امیری‌فیروزکوهی).‬
‏مشخصات نشر : تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی‏‫،۱۳۹۰.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫پنجاه و شش،۶۳۹،‮‬ 15ص.‬
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ق‍رطب‍ه‌ و اص‍ف‍ه‍ان‌ دو م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ در شرق و غرب اصفهان ۷ - ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱/ زیر نظر و اشراف مهدی محقق‏‫‏‫؛ ۴۰.‬
سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی‏‫؛ ۵۳۶.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‭978-964-528-193-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه:ص.[پنجاه و پنج]- پنجاه و شش.‬
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‬
‏موضوع : شعر فارسی -- قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ری‌ ف‍ی‍روزک‍وه‍ی‌، ‏‫ام‍ی‍رب‍ان‍و (م‍ص‍ف‍ا)‬، ‏‫۱۳۱۰ -‏، مصحح
‏شناسه افزوده : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۶۳۲۱‏‫‭/د۹ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۵‎۰‎۱‎۶‎۰
 
   آدرس ثابت  دیوان شانی (۱۰۲۳-۹۵۳ هجری)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۵۴۷۴ ‬
‪ ۱۵۱۲۸۷۲ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۹۴۴۸ ‬
‪ ۱۵۶۵۸۹۱ ‬
۲
۱۳۹۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh