<ال‍ج‍ام‍ع‌ = جامع>الاح‍ک‍ام‌ال‍ق‍رآن‌ (تفسیر القرطبی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،‏‫ - ‏۶۷۱ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ج‍ام‍ع‌ الاح‍ک‍ام‌ال‍ق‍رآن‌ (تفسیر القرطبی)/ لاب‍ی‌‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌‌م‍ح‍م‍د‌ب‍ن‌‌اح‍م‍د‌الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍رطب‍ی‌؛ تحقیق عبدالرزاق المهدی.
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالکتاب‌العربی‏‫، ۱۴ق.‬‏‫= ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : دوره‏‫‬‭‭978-9953-27-020-3 :‬
‏يادداشت : فهرست نویسی براساس جلد نهم، ۱۴۲۹ق. = ۲۰۰۸م. = ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ج.۵، ۶ ، ۱۳ - ۱۶، ۱۹ و ۲۰ (چاپ ؟: ۱۴۲۹ق. = ۲۰۰۸م. ۱۳۸۷).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د، -۶۷۱ق‌ . الجامع لاحکام‌القرآن
‏موضوع : تفاسیر فقهی -- اهل سنت -- قرن ۷ ق.
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت -- قرن ۷ق.
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۵‏‫‬‭‭/‮ق‌‬۴‮ج‌‬۲ ۱۳۰۰ی‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۲۱۳۷۷
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  <ال‍ج‍ام‍ع‌ = جامع>الاح‍ک‍ام‌ال‍ق‍رآن‌ (تفسیر القرطبی)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۱۸۷ ‬
‪ ۱۰۱-۸۵۳۱ ‬
۱۷-۱۸
۲
۱۳۸۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۰۳۸۰ ‬
‪ ۱۰۱-۸۵۲۶ ‬
۷-۸
۱
۱۳۴۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۱۵۵۵ ‬
‪ ۱۰۱-۸۵۲۹ ‬
۱۳-۱۴
۱
۱۳۴۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۱۵۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۸۵۲۳ ‬
۱-۲
۱
۱۳۵۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۵۱۵۵۷ ‬
‪ ۱۰۱-۸۵۲۵ ‬
۵-۶
۱
۱۳۵۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۸۱۹۲ ‬
‪ ۱۱۳۳۵۴۸ ‬
۶
۱۳۸۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh