قواعد فقه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، سیدم‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : قواعد فقه/ مصطفی محقق‌داماد.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۱۲۴. حقوق؛ ۷.
‏شابک : ‏‫۳۲۵۰۰ ریال (ج.۲، چاپ هشتم)‮ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال‬‏‫: ‭ 978-964-459-554-7‬ ؛ ‏‫۳۹۵۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۴۶۵۰۰ ریال (ج.۲، چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ سیزدهم)‬
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم.
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Mostafa Mohaghegh damad.The rules islamic jurisprudence.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط همین انتشارات منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ نهم.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ هشتم: تابستان ۱۳۸۷).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دهم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سیزدهم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : جلد دوم این کتاب در سال های ۱۳۷۴- ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج.۲. بخش مدنی
‏موضوع : فقه -- قواعد
‏موضوع : اصول فقه شیعه
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۱۶۹/۵‏‫‭/م۳ق۹ ۱۳۸۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۳۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۲‎۱‎۳‎۲‎۷
 
   آدرس ثابت  قواعد فقه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۶۳۷۵۹ ‬
‪ ۶۳-۱۴۴۶۰۳ ‬
۲
۷
۱۳۹۰
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۹۹۴۱ ‬
‪ ۶۳-۷۳۳۵۹ ‬
۶
۱۳۹۱
۱۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۷۳۴۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۷۳۴۰ ‬
۲
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۲۵۶۷۱ ‬
‪ ۱۸۰۵۴۷۵ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۵
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۰۱۵۷ ‬
‪ ۹۰۲۰۴۱ ‬
۲
۲
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۶۰۱۵۸ ‬
‪ ۹۰۲۰۴۰ ‬
۲
۱۲
۱۳۸۷
۸
 
مبادلات
‪ ۱۷۷۸۶۲۰ ‬
‪ ‬
۲
۴
۱۳۹۰
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۰۷۵۹ ‬
‪ ۱۳۰۶۲۷۱ ‬
۲
۸
۱۳۹۱
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۰۷۶۰ ‬
‪ ۱۳۰۶۲۷۰ ‬
۲
۹
۱۳۹۱
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۴۸۶۴ ‬
‪ ۱۴۹۳۰۰۹ ‬
۲
۶
۱۳۹۲
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۴۸۶۵ ‬
‪ ۱۱۹۱۲۳۳ ‬
۲
۵
۱۳۹۲
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۷۵۴۹ ‬
‪ ۱۵۸۲۹۶۱ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۷۵۵۰ ‬
‪ ۱۵۸۲۹۶۰ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۱۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh