اندیشه‌های سیاسی اسلام
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍‍ن‌، ‏‫۱۳۲۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : اندیشه‌های سیاسی اسلام / حسن روحانی.
‏مشخصات نشر : تهران: کمیل‏‫، ۱۳۸۸‬-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: نمودار.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ ‏‫: دوره‬‬‬‏‫ ‏‫: ‮‭978-964-95394-3-0‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ ‏‫: ج.۱‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫: ‭978-964-95394-0-9‮‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۲‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-95394-1-6 :‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج.۳‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-95394-2-3 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۸) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج.۱. مبانی اسلام.- ج.۲. سیاست خارجی.- ج.۳. مسایل فرهنگی و اجتماعی.
‏موضوع : شیعه و سیاست-- تاریخ
‏موضوع : شیعه -- تاریخ -- مطالب گونه‌گون
‏موضوع : اسلام و سیاست
‏موضوع : اسلام و سیاست -- ایران -- مطالب گونه‌گون
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‮‭BP۲۳۱‏‫‬‭‭/ر۹۳‮الف‬۸ ۱۳۸۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۲۹۷/۴۸۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۷‎۱‎۸‎۷‎۱
 
   آدرس ثابت  اندیشه‌های سیاسی اسلام
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۷۷۱۴ ‬
‪ ۶۳-۱۳۷۹۵۹ ‬
۲
۱
۱۳۸۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۸۴۱۵ ‬
‪ ۶۳-۱۳۸۵۵۹ ‬
۳
۱
۱۳۸۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۸۴۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۳۸۵۵۸ ‬
۱
۱
۱۳۸۸
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۱۳۲۲ ‬
‪ BP۲۳۱ /ر۹۳الف۸ ۱۳۸۸ ‬
۳
۲
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۱۶۲۸ ‬
‪ ۱۱۹۵۲۸۶ ‬
۱
۴
۱۳۸۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۱۶۲۹ ‬
‪ ۱۱۹۵۲۸۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۲۴۲۹ ‬
‪ ۱۱۸۳۹۸۲ ‬
۳
۶
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۲۴۳۰ ‬
‪ ۱۱۸۳۹۸۳ ‬
۳
۷
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۳۴۴۱۹ ‬
‪ ۲۱۶۵۶۳۵ ‬
۲
۲
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۴۴۲۰ ‬
‪ ۹۴۰۴۸۷ ‬
۲
۳
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۴۲۴۹ ‬
‪ ۱۶۶۸۳۳۵ ‬
۹
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۴۲۵۰ ‬
‪ ۱۶۶۸۳۳۴ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh