خ‍لاص‍ه‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌: ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن ج‍ی‍م‍ز،‏‫ ۱۹۳۳ - م‌.‏‬
Sadock, Benjamin James
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍لاص‍ه‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌: ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ن‍ی‍ام‍ی‍ن‌جیمز س‍ادوک‌ ، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍اآلکوت س‍ادوک‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ص‍رت‌ا... پ‍وراف‍ک‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: شهرآب: آینده سازان‏‫ ‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۳ ج‌.‬‬‮ : م‍ص‍ور ، ج‍دول‌ ، نمودار.
‏شابک : ‏‫۱۹۸۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج.۱‬‬‏‫‬‭978-964-314-169-1:‬ ؛ ‏‫۲۹۸۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱ ، چاپ چهارم‬‏‫‬‭978-964-314-169-1:‬‬ ؛ ‏‫۱۹۸۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج.۲‬‬‬‏‫‬‭‏‫‬‭978-964-314-168-3:‬‬ ؛ ‏‫۲۹۸۰۰۰ ریال(ج.۲،چاپ پنجم)‭‬ ؛ ‏‫۱۹۸۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۳‬‬‏‫‬‭978-964-205-064-2:‬ ؛ ‏‫۲۹۸۰۰۰ریال(ج.۳، چاپ سوم) ؛ ‏‫۲۹۸۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۲۹۸۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ پنجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌ :‭‭ ‎Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry, 10 th ed‬.,2007.
‏يادداشت : ‏در ویراست قبلی کتاب حاضر هرولد کاپلان به عنوان نویسنده اول ذکر گردیده است.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۸ (فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ سوم:۱۳۹۰).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ چهارم:۱۳۹۱).
‏يادداشت : ‏‫ج.۲(چاپ پنجم: ۱۳۹۲)‭‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۳(چاپ سوم و چهارم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۱( چاپ پنجم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌ : ک‍اپ‍لان‌ - س‍ادوک‌.
‏عنوان دیگر : ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
‏عنوان دیگر : چکیده روانپزشکی بالینی.
‏موضوع : بیماری‌های روانی
‏موضوع : روان‌پزشکی
‏شناسه افزوده : س‍ادوک‌، ‏‫وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا ا.‬، ‏‫۱۹۳۸ - ‏ م.
‏شناسه افزوده : Sadock, Virginia A.
‏شناسه افزوده : پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌الله، ‏‫۱۳۲۱ - ‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : کاپلان،هرولد،۱۹۲۷- م . چکیده روانپزشکی بالینی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‭RC۴۵۴‭‮‬‏‫‬‭‭‭/ک۲خ۸ ۱۳۸۹‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭‭۶۱۶/۸۹‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۶‎۴‎۸‎۱‎۰
 
   آدرس ثابت  خ‍لاص‍ه‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌: ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۹۳۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۳۰۲۶۷ ‬
۱
۱۱
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۸۶۳۸ ‬
‪ ۶۳-۱۴۷۶۷۹ ‬
۳
۴
۱۳۹۰
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۴۷۳۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۴۷۳۳ ‬
۱
۳
۱۳۷۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۳۹۷۰۰۰ ‬
‪ ۶۳-۹۴۸۵۴ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۷۰۷۰ ‬
‪ ۹۶۶۴۱۹ ‬
۱
۲
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۹۳۴۵ ‬
‪ ۱۱۹۹۶۲۴ ‬
۳
۵
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۹۳۴۶ ‬
‪ ۱۱۹۹۶۲۳ ‬
۳
۶
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۸۱۷۳ ‬
‪ ۱۳۶۳۰۰۸ ‬
۱
۴
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۸۱۷۴ ‬
‪ ۱۳۶۳۰۰۹ ‬
۱
۵
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۴۸۰۵ ‬
‪ ۱۵۲۳۵۰۰ ‬
۳
۱
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۴۸۰۶ ‬
‪ ۱۵۲۳۴۴۰ ‬
۳
۱۲
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۲۶۵۵ ‬
‪ ۱۵۲۸۹۸۰ ‬
۱
۷
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۲۶۵۶ ‬
‪ ۱۵۲۹۱۸۹ ‬
۱
۱۰
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۱۶۶۰۱ ‬
‪ ۱۵۲۶۳۷۸ ‬
۳
۷
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۱۶۶۰۲ ‬
‪ ۱۷۸۵۸۳۰ ‬
۳
۸
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۳۵۱۱ ‬
‪ ۱۵۵۷۳۸۱ ‬
۲
۱
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۳۵۱۲ ‬
‪ ۱۵۵۷۰۹۶ ‬
۲
۲
۱۳۹۲
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh