ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،‏‫ ۱۳۰۲ - ‏۱۳۷۷.‏‬ ، شارح
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه .فارسی. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ / م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌‏‫ ‏‫‏‏، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹ ج.‬
‏شابک : ‏‫ دوره‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-40-5 :‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۱ - ۳‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-41-2 :‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۴ - ۶‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-42-9 : ‭‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۷ - ۹‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-43-6 :‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۱۰ - ۱۲‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-44-3 :‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۱۳ - ۱۵‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-45-0 :‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ : ج.۱۶ - ۱۸‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-46-7 :‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج.۱۹ - ۲۱‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-47-4 :‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج.۲۲ - ۲۴‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-48-1 :‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ : ج.۲۵ - ۲۷‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-6608-49-8 :‬‬
‏يادداشت : ج.۱ - ۳ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۴ - ۶ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۷ - ۹ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۱۰ - ۱۲ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۱۳ - ۱۵ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۱۶- ۱۸ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج. ۱۹ - ۲۱ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۲۲ - ۲۴ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : ج.۲۵ - ۲۷ در یک مجلد صحافی شده است.
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا در سال ۱۳۵۷ توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در ۲۷ جلد منتشر شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج.۱. مقدمه : رسالت انسانی و شخصیت علی (ع) .-ج.۲. خطبه یکم - خطبه سوم .-ج.۳. خطبه چهارم- خطبه شانزدهم .-ج.۴. بقیه خطبه شانزدهم - خطبه بیستم .-ج.۵. خطبه بیست و یکم - بیست و هفتم .-ج.۶. بقیه خطبه بیست و هفتم - خطبه بیست و نهم .-ج.۷. بقیه شناخت از دیدگاه علمی و شناخت از دیدگاه قرآن .-ج.۸. خطبه‌ سی‌ام - خطبه سی و سوم .-ج.۹. خطبه سی و چهارم - خطبه چهل و چهارم .- ج.۱۰. خطبه چهل و پنجم - خطبه شصت و سوم به ضمیمه هدف نهایی زندگی از دیدگاه اسلام .-ج.۱۱. خطبه‌ شصت و چهارم - خطبه هشتادم.-ج.۱۲. خطبه هشتاد و یکم - هشتاد و سوم .-ج.۱۳. بقیه تفسیر عمومی خطبه‌های هشتاد و سوم - هشتاد و ششم .-ج.۱۴. خطبه هشتاد و هفتم .-ج.۱۵. خطبه هشتاد و هشتم - نود و یکم .-ج.۱۶. بقیه تفسیر عمومی خطبه نود و یکم تا پایان نود و سوم .-ج.۱۷. خطبه نود و چهارم - نود و هشتم .-ج.۱۸. خطبه نود و نهم - صد و ششم .-ج.۱۹. بقیه تفسیر عمومی خطبه صد و ششم - صد و نهم .-ج.۲۰. بقیه تفسیر عمومی خطبه صد و نهم - صد و دوازدهم .-ج.۲۱. خطبه صد و سیزدهم - صد و بیست و یکم.-ج.۲۲. تفسیر عمومی خطبه‌های صد و بیست و دوم - صد و بیست و نهم .-ج.۲۳. تفسیر عمومی خطبه‌های صد و سی‌ام - صد و سی و هفتم .-ج.۲۴. تفسیر عمومی خطبه‌های صد و سی و هشتم - صد و پنجاه و یکم .-ج.۲۵. خطبه‌های صد و پنجاه و دوم - صد و پنجاه و پنجم.-ج.۲۶. تفسیر عمومی خطبه‌های صد و پنجاه و ششم- صد و شصت و ششم.-ج.۲۷. تفسیر عمومی خطبه‌های صد و شصت و هفتم - صد و هشتاد و پنجم.
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- نقد و تفسیر
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- خطبه‌ها
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- کلمات قصار
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه -- نامه‌ها
‏شناسه افزوده : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق.‏‬ . نهج‌البلاغه. شرح
‏شناسه افزوده : موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۳۸/۰۴۲۲‭‬ ‭/ج۷۴۲ ‏‫۱۳۸۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۳‎۷‎۹‎۴‎۲
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۶۲۱۵ ‬
‪ ۱۰۶۳۳۵۹ ‬
۲
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۶۲۲۴ ‬
‪ ۱۰۶۳۳۶۰ ‬
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۶۲۲۵ ‬
‪ ۱۴۵۵۸۶۸ ‬
۵
۱۳۶۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۸۶۲۲۹ ‬
‪ ۱۰۶۳۳۶۱ ‬
۳
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۴۴۳۳۵ ‬
‪ ۱۰۱-۱۹۹۴۲ ‬
۱۲
۴
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh