سروه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : سروه[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : ارومیه: صلاح‌الدین ایوبی: ناوه‌ندی بلاوکردنه وه‌ی نه رهه‌رنگ وئه‌ده‌بی کوردی، ۱۳۶۴ -
‏فاصله انتشار : ماهانه
‏يادداشت : نشریه به زبان کردی.
‏يادداشت : مدیرمسئول: اسفندیار رحیم‌مشایی
‏موضوع : علوم انسانی -- نشریات ادواری
‏موضوع : کردستان -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : رحیم‌مشایی، اسفندیار، ‏‫۱۳۳۹ -‏، مدیر مسئول
‏رده بندی کنگره : ‏‫AZ۱۰۳‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۰۰۱/۳۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۸۴۴۳۶
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : کردی
 
   آدرس ثابت  سروه
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۰۳ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۸۰-۱۸۳([تیر- مهر])
‪ 2609141
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۲۶ ‪ ۱۳۶-
ش۱(؟۱۳۶)
‪ 2609519
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۲۷ ‪ ۱۳۶۴
س۱: ش۱-۴(بهار-زمستان)<کسری: ۳>
‪ 2607560
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۲۸ ‪ ۱۳۶۴
س۱: ش۱-۴(بهار-زمستان)
‪ 2609051
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۲۹ ‪ ۱۳۶۴-۱۳۶۵
س۱: ش۲-۵(تابستان۱۳۶۴- بهار۱۳۶۵)<کسری: ۳>
‪ 2609053
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۰ ‪ ۱۳۶۵
س۲: ش۵-۸(بهار-زمستان)
‪ 2609057
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۱ ‪ ۱۳۶۵
س۲: ش۵-۸(بهار-زمستان)
‪ 2609054
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۲ ‪ ۱۳۶۵
س۲: ش۵-۸(بهار-زمستان)
‪ 2609056
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۳ ‪ ۱۳۶۵-۱۳۶۶
ش۸-۱۳(زمستان۱۳۶۵- مرداد۱۳۶۶)
‪ 2609060
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۴ ‪ ۱۳۶۵
س۲: ش۶-۸(تابستان-زمستان)
‪ 2609059
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۵ ‪ ۱۳۶۶
س۳: ش۹-۱۵(فروردین- مهر)
‪ 2609063
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۶ ‪ ۱۳۶۶
س۳: ش۹-۱۴(فروردین- مرداد)
‪ 2609062
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۷ ‪ ۱۳۶۶
س۳: ش۱۰-۱۸(اردیبهشت-دی)
‪ 2609065
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۸ ‪ ۱۳۶۶-۱۳۶۷
س۳-۴: ش۱۴-۲۶(شهریور۱۳۶۶- شهریور۱۳۶۷)<کسری: ۲۰-۲۵>
‪ 2609069
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۳۹ ‪ ۱۳۶۶
س۳: ش۱۵-۲۰(مهر-اسفند)
‪ 2609071
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۰ ‪ ۱۳۶۶
س۳: ش۱۶-۲۰(آبان-اسفند)
‪ 2609066
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۱ ‪ ۱۳۶۶-۱۳۶۷
ش۲۰-۲۶(اسفند۱۳۶۶- شهریور۱۳۶۷)
‪ 2609072
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۲ ‪ ۱۳۶۷
س۴: ش۲۱-۲۶(فروردین- شهریور)
‪ 2609073
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۳ ‪ ۱۳۶۷
س۴: ش۲۱-۲۶(فروردین- شهریور)
‪ 2609074
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۴ ‪ ۱۳۶۷
ش۲۷-۳۲(مهر-اسفند)
‪ 2609076
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۵ ‪ ۱۳۶۷
ش۲۷-۳۲(مهر-اسفند)
‪ 2609078
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۶ ‪ ۱۳۶۸
ش۳۳-۳۸(فروردین- شهریور)
‪ 2609086
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۷ ‪ ۱۳۶۸
ش۳۳-۳۹(فروردین- مهر)
‪ 2609082
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۸ ‪ ۱۳۶۸
ش۳۹-۴۴(مهر-اسفند)
‪ 2609089
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۴۹ ‪ ۱۳۶۸
س۵: ش۴۰-۴۴(آبان-اسفند)
‪ 3883850
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۰ ‪ ۱۳۶۹
ش۴۵-۵۰(فروردین- شهریور)
‪ 2609094
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۱ ‪ ۱۳۶۹
ش۴۵-۵۴(فروردین-دی)
‪ 2609091
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۲ ‪ ۱۳۶۹
س۶: ش۵۱-۵۶(مهر-اسفند)
‪ 3883813
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۳ ‪ ۱۳۶۹
ش۵۱-۵۶(مهر-اسفند)
‪ 2609095
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۴ ‪ ۱۳۶۹-۱۳۷۰
ش۵۵-۶۰(بهمن۱۳۶۹- تیر۱۳۷۰)
‪ 2609099
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۵ ‪ ۱۳۷۰
س۷: ش۵۷-۶۸(فروردین-اسفند)
‪ 2609100
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۶ ‪ ۱۳۷۰
س۷: ش۶۱-۶۸(مرداد-اسفند)
‪ 2609103
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۷ ‪ ۱۳۷۱
س۸: ش۶۹-۸۰(بهار-زمستان)<کسری: ۷۲>
‪ 2609106
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۸ ‪ ۱۳۷۱
س۸: ش۶۹-۷۴(بهار- تابستان)
‪ 2609104
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۵۹ ‪ ۱۳۷۱
س۸: ش۷۵-۸۰(پاییز-زمستان)
‪ 2609107
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۰ ‪ ۱۳۷۲
ش۸۱-۹۲(فروردین-اسفند)
‪ 2609111
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۱ ‪ ۱۳۷۲
ش۸۲-۹۲(خرداد-اسفند)
‪ 2609109
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۲ ‪ ۱۳۷۲-۱۳۷۳
ش۸۱-۹۴(فروردین۱۳۷۲-اردیبهشت۱۳۷۳)
‪ 2609110
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۳ ‪ ۱۳۷۳
ش۹۳-۱۰۴(فروردین-اسفند)
‪ 2609115
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۴ ‪ ۱۳۷۳
ش۹۳-۱۰۴(فروردین-اسفند)
‪ 2609113
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۵ ‪ ۱۳۷۴
ش۱۰۵-۱۱۶(فروردین-اسفند)
‪ 2609117
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۶ ‪ ۱۳۷۴
ش۱۰۵-۱۱۶(فروردین-اسفند)
‪ 2609116
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۷ ‪ ۱۳۷۵
ش۱۱۷-۱۲۸(فروردین-اسفند)؛ "ویژه کنگره فرزانگان کرد(پاییز)"
‪ 2609119
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۸ ‪ ۱۳۷۵
ش۱۱۷-۱۲۸(فروردین-اسفند)؛ "ویژه کنگره فرزانگان کرد(پاییز)"
‪ 2609118
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۶۹ ‪ ۱۳۷۶
س۱۳: ش۱۲۹-۱۳۴(فروردین- شهریور)
‪ 2609120
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۰ ‪ ۱۳۷۶
س۱۳: ش۱۲۹-۱۳۵(فروردین- مهر)
‪ 2609121
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۱ ‪ ۱۳۷۶
س۱۳: ش۱۳۶-۱۴۰(آبان-اسفند)
‪ 2609123
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۲ ‪ ۱۳۷۶
س۱۳: ش۱۳۶-۱۴۰(آبان-اسفند)
‪ 2609122
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۳ ‪ ۱۳۷۷
س۱۳: ش۱۴۱-۱۴۶(فروردین- شهریور)
‪ 2609125
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۴ ‪ ۱۳۷۷
س۱۳: ش۱۴۱-۱۴۶(فروردین- شهریور)
‪ 2609124
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۵ ‪ ۱۳۷۷
س۱۴: ش۱۴۷-۱۵۲(مهر-اسفند)
‪ 2609127
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۶ ‪ ۱۳۷۷
س۱۴: ش۱۴۷-۱۵۲(مهر-اسفند)
‪ 2609126
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۷ ‪ ۱۳۷۸
س۱۵: ش۱۵۳-۱۵۸(فروردین- شهریور)
‪ 2609128
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۸ ‪ ۱۳۷۸
س۱۵: ش۱۵۳-۱۵۸(فروردین- شهریور)
‪ 2609129
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۷۹ ‪ ۱۳۷۸
س۱۵: ش۱۵۹-۱۶۴(مهر-اسفند)
‪ 2609131
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۰ ‪ ۱۳۷۸
س۱۵: ش۱۵۹-۱۶۴(مهر-اسفند)
‪ 2609130
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۱ ‪ ۱۳۷۹
س۱۶: ش۱۶۵-۱۷۰(فروردین- شهریور)
‪ 2609133
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۲ ‪ ۱۳۷۹
س۱۶: ش۱۶۵-۱۷۰(فروردین- شهریور)
‪ 2609132
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۳ ‪ ۱۳۷۹
س۱۶: ش۱۷۱-۱۷۳(مهر-آذر)
‪ 2609136
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۴ ‪ ۱۳۷۹
ش۱۷۱(مهر)
‪ 2609134
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۵ ‪ ۱۳۷۹
ش۱۷۳(آذر)
‪ 2609135
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۶ ‪ ۱۳۷۹
س۱۶: ش۱۷۴-۱۷۶(دی۰اسفند)
‪ 2609138
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۷ ‪ ۱۳۷۹
س۱۶: ش۱۷۵-۱۷۶(بهمن-اسفند)
‪ 2609137
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۸ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۷۷-۱۷۹(فروردین-خرداد)
‪ 2609139
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۸۹ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۷۷-۱۸۱(فروردین- مرداد)<کسری: ۱۷۹>
‪ 2609140
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۰ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۸۲-۱۸۳(شهریور- مهر)
‪ 2609142
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۱ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۸۴-۱۸۶(آبان-دی)
‪ 2609144
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۲ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۸۷-۱۸۸(بهمن-اسفند)
‪ 2609146
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۳ ‪ ۱۳۸۰
س۱۷: ش۱۸۴-۱۸۶(آبان-دی)
‪ 2609143
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۴ ‪ ۱۳۸۰-۱۳۸۱
س۱۷: ش۱۸۷-۱۹۱(بهمن۱۳۸۰-خرداد۱۳۸۱) "ویژه دومین جشنواره موسیقی کردی (دی۱۳۸۰)"
‪ 2609145
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۵ ‪ ۱۳۸۰-۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۸۹-۱۹۱(فروردین-خرداد) "ویژه دومین جشنواره موسیقی کردی (دی۱۳۸۰)"
‪ 2609147
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۶ ‪ ۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۹۲-۱۹۴(تیر- شهریور)
‪ 2609160
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۷ ‪ ۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۹۲-۱۹۴(تیر- شهریور)
‪ 2609159
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۸ ‪ ۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۹۵-۱۹۷(مهر-آذر)
‪ 2609163
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۳۹۹ ‪ ۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۹۵-۱۹۷(مهر-آذر)
‪ 2609162
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۰ ‪ ۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۹۸-۲۰۰(دی-اسفند) "ضمیمه ش ۲۰۰ ویژه نامه دویستمین شماره مجله سروه"
‪ 2609166
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۱ ‪ ۱۳۸۱
س۱۸: ش۱۹۸-۲۰۰(دی-اسفند) "ضمیمه ش ۲۰۰ ویژه نامه دویستمین شماره مجله سروه"
‪ 2609165
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۲ ‪ ۱۳۸۲
س۱۸: ش۲۰۱-۲۰۳(فروردین-خرداد)
‪ 2609182
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۳ ‪ ۱۳۸۲
س۱۸: ش۲۰۹-۲۱۲(آذر-اسفند)
‪ 2609190
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۴ ‪ ۱۳۸۲
س۱۸: ش۲۰۴-۲۰۸(تیر-آبان)
‪ 2609187
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۵ ‪ ۱۳۸۲
س۱۸: ش۲۰۴-۲۰۸(تیر-آبان)
‪ 2609185
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۶ ‪ ۱۳۸۲
س۱۸: ش۲۰۹-۲۱۲(آذر-اسفند)<صحافی نامرتب>
‪ 2609189
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۷ ‪ ۱۳۸۲
س۱۸: ش۲۰۱-۲۰۳(فروردین-خرداد)
‪ 2609180
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۸ ‪ ۱۳۸۳
س۱۸: ش۲۱۳-۲۲۴(فروردین-اسفند)<کسری: ۲۱۵>
‪ 2609192
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۴۰۹ ‪ ۱۳۸۳
س۱۸: ش۲۱۳-۲۲۴(فروردین-اسفند)
‪ 2609193
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۵۳۷۵ ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۷
س۲۳-۲۴: ش۲۴۹-۲۵۵([فروردین]۱۳۸۶-اردیبهشت۱۳۸۷)<کسری: ۲۵۴>
‪ 1591384
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۸۷۸۱ ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۷
س۲۳-۲۴: ش۲۴۹-۲۵۴(فروردین۱۳۸۶-فروردین۱۳۸۷)
‪ 1660250
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۹۶۹۰ ‪ ۱۳۸۴
س۲۱: ش۲۳۱-۲۳۶(مهر-اسفند)
‪ 1671468
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۹۹۶۵ ‪ ۱۳۸۵
س۲۲: ش۲۴۳-۲۴۸(مهر-اسفند)
‪ 1678681
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۹۹۷۵ ‪ ۱۳۸۴
س۲۱: ش۲۳۱-۲۳۶(مهر-اسفند)
‪ 1680797
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۰۱۵ ‪ ۱۳۸۵
س۲۲: ش۲۳۷-۲۴۲(فروردین- شهریور)
‪ 1683118
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۰۵۲ ‪ ۱۳۸۵
س۲۲: ش۲۳۷-۲۴۲(فروردین-شهریور)
‪ 1684749
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۰۶۰ ‪ ۱۳۸۵
س۲۲: ش۲۴۳-۲۴۸(مهر-اسفند)
‪ 1684905
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۰۷۷ ‪ ۱۳۸۴
س۲۰-۲۱: ش۲۲۵-۲۳۰(فروردین-شهریور)
‪ 1686408
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۱۹۹ ‪ ۱۳۸۴
س۲۰-۲۱: ش۲۲۵-۲۳۰(فروردین-شهریور)
‪ 1692294
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۱۶۹۵ ‪ ۱۳۶۷-۱۳۶۸
س۴-۵: ش۲۲-۳۸(اردیبهشت۱۳۶۷-[خرداد]۱۳۶۸)<کسری: ۲۶-۲۸، ۳۲، ۳۴-۳۷>
‪ 1743321
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۱۵۵۴ ‪ ۱۳۸۷
س۲۴: ش۲۵۷-۲۶۴(تیر- بهمن)
‪ 2648802
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۱۵۶۳ ‪ ۱۳۸۷
س۲۴: ش۲۵۷-۲۶۴(تیر- بهمن)
‪ 2659231
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۴۸۵۱ ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
س۲۵: ش۲۶۵-۲۷۷(اسفند۱۳۸۷-اسفند۱۳۸۸)
‪ 5778257
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۶۴۹۳ ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
س۲۵: ش۲۶۵-۲۷۷(اسفند۱۳۸۷-اسفند۱۳۸۸)
‪ 3134940
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۷۲۰ ‪ ۱۳۸۹
س۲۶: ش۲۷۸-۲۸۱(فروردین- تیر)
‪ 4300495
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۳۲۲۶ ‪ ۱۳۸۹
س۲۶: ش۲۷۸-۲۸۱(فروردین- تیر)
‪ 4881454
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۰۹۰۸ ‪ ۱۳۶۸
س۵: ش۴۰(پاییز)
‪ 4929912
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۲۶۴۲ ‪ ۱۳۶۹-۱۳۷۰
س۶: ش۵۰-۶۰([خرداد]۱۳۶۹-[شهریور]۱۳۷۰)
‪ 5096372
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۳۵۰۱ ‪ ۱۳۶۵-۱۳۶۶
ش۷-۱۴(پاییز۱۳۶۵-۱۳۶۶)<کسری: ۸-۱۳>
‪ 5220649
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۳۶۱۹ ‪ ۱۳۸۷
س۲۴: ش۲۵۵-۲۵۶(اردیبهشت-خرداد)
‪ 6810438
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۹۳۳۰ ‪ ۱۳۸۷
س۲۴: ش۲۵۶(خرداد)
‪ 7508256
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۱۳۴۵ ‪ ۱۳۷۳-۱۳۷۴
س۱۰-۱۱:ش۹۵-۱۱۶(خرداد۱۳۷۳-اسفند۱۳۷۴)<کسری:۱۰۳-۱۰۴>
‪ 2812341
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۱۳۴۷ ‪ ۱۳۷۵
ش۱۱۷-۱۲۸(فروردین-اسفند)<کسری :۱۲۷-۱۲۸>
‪ 2808785
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۱۳۵۳ ‪ ۱۳۶۴-۱۳۶۶
س۱-۳:ش۹-۱۹<کسری:۴، ۵، ۶، ۸، ۱۶، ۱۸>
‪ 2813940
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh