‏‫ل‍س‍ان‌‌ال‍ع‍رب‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌م‍ن‍ظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم‌‏‫، ۶۳۰ -‏۷۱۱ق.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ل‍س‍ان‌‌ال‍ع‍رب‌‬‏‫/ اب‍ن‌م‍ن‍ظور‬‏‫؛ نسقه و علق علیه و وضع فهارسه علی شیری.‬
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست ؟].‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ب‍ی‍روت‌‬‬‏‫: دار اح‍ی‍اءال‍ت‍راث‌ال‍ع‍رب‍ی‌‬‬‏‫، ۱۴۰۸ ق.-‬‏‫= ۱۹۸۸ م.-‬‏‫= ۱۳۶۷ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ ج.‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍رب‍ی‌.‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ و ۱۵،۱۴(چاپ اول: ۱۴۰۸ق. = ۱۹۸۸م. = ۱۳۶۷).‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.‬
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲‏‫‭‭‮‬‏‫‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۲‮ل‌‬۵ ۱۳۶۷‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴۹۲/۷۳‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۶۷۴۶۷۵‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫ل‍س‍ان‌‌ال‍ع‍رب‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۵۳۱۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۰۶۵ ‬
۱۱
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۲۸۸۳ ‬
‪ ۷۳۵۱۸۴ ‬
۲
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۳۷۳۷ ‬
‪ ۷۴۰۳۹۳ ‬
۱۸
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۸۹۳۳ ‬
‪ ۷۷۴۰۳۳ ‬
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۹۸۵۱۱ ‬
‪ ۱۴۴۹۴۶۵ ‬
۱۰
۱۶
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۲۱۰۷۶۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۴۳۴ ‬
۵
۱۱
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۲۱۱۵۰۳ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۳۹۶ ‬
۹
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۷۷ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۴۰ ‬
۱
۵
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۷۸ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۹ ‬
۲
۷
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۷۹ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۸ ‬
۳
۸
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۰ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۷ ‬
۴
۹
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۱ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۶ ‬
۵
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۲ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۵ ‬
۶
۱۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۳ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۴ ‬
۷
۱۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۴ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۳ ‬
۸
۱۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۵ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۲ ‬
۹
۱۴
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۶ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۱ ‬
۱۰
۱۵
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۷ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۳۰ ‬
۱۱
۱۶
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۸ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۹ ‬
۱۲
۱۷
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۸۹ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۸ ‬
۱۳
۱۸
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۹۰ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۷ ‬
۱۴
۱۹
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۹۱ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۶ ‬
۱۵
۲۰
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۹۲ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۵ ‬
۱۶
۲۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۹۳ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۴ ‬
۱۷
۲۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۲۵۶۹۴ ‬
‪ ۱۱۴۴۱۲۳ ‬
۱۸
۲۳
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۲۳۳۳۱ ‬
‪ ۱۱۶۴۶۷۰ ‬
۵
۴
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۲۳۳۳۲ ‬
‪ ۱۱۶۴۶۶۹ ‬
۱۵
۶
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۱۴۲۱۴۷ ‬
‪ ۱۰۱-۲۸۳۹۷ ‬
۱۵
۱
۱۳۶۷
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۴۴۷۸۱۳ ‬
‪ ‬
۱۶
۱
۱۳۶۷
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۴۵۶۸۸۴ ‬
‪ ‬
۳
۱
۱۳۶۷
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۲۴۶۸۶۵۷ ‬
‪ ‬
۱۳
۱
۱۳۶۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh