ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وش‍اک‌ در ن‍زد م‍ردم‌ گ‍ی‍لان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۹-۸۸۳۵
‏سرشناسه : ح‍س‍ن‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وش‍اک‌ در ن‍زد م‍ردم‌ گ‍ی‍لان‌/ ح‍س‍ن‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
‏منشا مقاله : ، ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ه‍ن‍ر، ش‌ ۱۷، ۱۸ ، (ب‍ه‍م‍ن‌، اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۸): ص‌ ۲۸ - ۲۹.
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ پ‍وش‍اک‌ م‍ردم‌ گ‍ی‍لان‌
‏توصیفگر : گ‍ی‍لان‌
‏توصیفگر : پ‍وش‍اک‌
‏توصیفگر : ب‍اوره‍ای‌ ع‍ام‍ه‌
 
   آدرس ثابت  ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ پ‍وش‍اک‌ در ن‍زد م‍ردم‌ گ‍ی‍لان‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh