جامعه‌شناسی دین
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، م‍ال‍ک‍وم‌ بی.، ۱۹۴۳ - م‌.
Hamilton, Malcolm(Malcolm B.)
‏عنوان و نام پديدآور : جامعه‌شناسی دین/ ملکم همیلتون ؛ ترجمه محسن ثلاثی.
‏مشخصات نشر : تهران: ثالث‏‫، ۱۳۸۹.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۲۶ ص.‏‬
‏فروست : مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی/ دبیر مجموعه علیرضا جاوید.
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰۰ ریال (چاپ اول)‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ریال‏‬‬‏‫‫‭‭‭‭978-964-380-295-0 :‏‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭‭‭The Sociology of religion.‬‬‬
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۹۲.‬
‏یادداشت : ‏‫ک‏‬تابنامه: ص. [۴۰۳] - ۴۲۶.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
‏موضوع : دی‍ن‌
‏شناسه افزوده : ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۴ -‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : جاوید، علیرضا، ‏‫۱۳۵۶ -‏‏‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BL۶۰‏‫‭‭‭‭/ھ۸ج۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۶/۶‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۱‎۶‎۹‎۴‎۳
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  جامعه‌شناسی دین
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۳۴۹۹ ‬
‪ ۶۳-۹۳۸۸۳ ‬
۲
۱۳۸۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۴۹ ‬
‪ BL۶۰ /ه۸ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۸
۱۳۸۷
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۴۵۰ ‬
‪ BL۶۰ /ھ۸ج۲ ۱۳۸۹ ‬
۹
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۲۰۶۳ ‬
‪ ۹۴۴۲۷۵ ‬
۴
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۲۰۶۴ ‬
‪ ۹۴۴۲۷۴ ‬
۵
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۸۹۹۵۷ ‬
‪ ۱۹۹۳۶۵۵ ‬
۶
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۹۹۵۸ ‬
‪ ۶۶۴۷۵۱ ‬
۷
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۴۷۰۴ ‬
‪ ۹۷۱۰۴۴ ‬
۱
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۷۴۷۰۵ ‬
‪ ۹۷۱۰۴۵ ‬
۳
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۴۷۵۹ ‬
‪ ۱۴۲۲۵۰۰ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۴۷۶۰ ‬
‪ ۱۴۲۲۴۹۹ ‬
۱۰
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۴۰۸۰۰ ‬
‪ ۲۰۷۱۵۸۱ ‬
۱۳
۱۳۹۴
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۴۶۳۴۰ ‬
‪ ۲۳۶۸۱۶۱ ‬
۱۴
۱۳۹۹
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh