بررسی رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب 1384-1357
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۰۱۳۷
‏اطلاعات مربوط به شناسه بازیابی : ارسال به صحافی جهت اسکن
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۰۹۳۷۶
‏پدیدآور : گلکار، سعید
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب 1384-1357[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش سعید گلکار ؛ استاد راهنما محسن خلیجی ؛ اساتید مشاور حمید احمدی، رحیم ابوالحسنی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): علوم سیاسی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۶
‏مشخصات ظاهری : ذ، 304، 12 ورق:جدول
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. 281-304
‏شناسه افزوده : خ‍ل‍ی‍ج‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏، استاد‌راهنما
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۶ -‏، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : ابوالحسنی، سیدرحیم، ‏‫۱۳۳۷ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : دول‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا
ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
اصلاحات فرهنگی
ک‍ن‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : هدف تحقیق بررسی رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب (۱۳۸۴-۱۳۵۷) است. روش تحقیق توصیفی و مشاهده همراه با مشارکت است. ابزارگردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای، مصاحبه باز، مشاوره و استفاده از منابع اینترنتی، وبلاگ‌ها و وب‌سایتهای دانشجویی است. پزوهش شامل موارد ذیل است: بررسی مفهوم ایدئولوژی و تاریخچه و کارکردهای آن، دستگاههای ایدئولوژیک دولت با تاکید بر نظام آموزش عالی، رابطه دولت و دانشگاه در عصر پهلوی، تلاشهای بی‌وقفه نظام برای اسلامی کردن دانشگاهها در دو موج، نهادها و مکانیزمهای مورد استفاده در دانشگاهها، موفقیت و عدم موفقیت دولت در امر اسلامی کردن دانشگاهها در طی سه دهه گدشته و دلائل عدم موفقیت
 
   آدرس ثابت  بررسی رابطه دولت و دانشگاه در ایران پس از انقلاب 1384-1357
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh