دول‍تهای‌ ای‍ران‌ از م‍ی‍رزا ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌ ت‍ا م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌ اع‍ض‍ای‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا، ش‍رح‌ ح‍ال‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌ ام‍ض‍اء و دس‍تخط ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ران‌، وزی‍ران‌ و م‍ع‍اون‍ی‍ن‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ر ب‍ر اس‍اس‌: دف‍ت‍ر ث‍ب‍ت‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ایران. ریاست جمهوری. دفتر رئیس جمهور. اداره کل آرشیو، اسناد و موزه
‏عنوان و نام پديدآور : دول‍تهای‌ ای‍ران‌ از م‍ی‍رزا ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌ ت‍ا م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌ اع‍ض‍ای‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا، ش‍رح‌ ح‍ال‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌ ام‍ض‍اء و دس‍تخط ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ران‌، وزی‍ران‌ و م‍ع‍اون‍ی‍ن‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ر ب‍ر اس‍اس‌: دف‍ت‍ر ث‍ب‍ت‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ری‌/ معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه؛ زیر نظر شورای علمی یعقوب آژند ... [و دیگران]؛ مصححان و بازنویسان علیرضا اسماعیلی، روح‌الله بهرامی و علی‌اکبر علی‌اکبری‌بایگی.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫‏‏، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫نه، ۵۴۷ ص.‬: مصور،جدول، نمونه، عکس.
‏فروست : مجموعه اسناد تاریخی‏‫‏‏؛ ۱.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۹۵۰۰ری‍ال‌‮‬‏‫‏‭978-964-4221-47-7 :‬
‏يادداشت : زیر نظر یعقوب آژند، هاشم آغاجری،‌ عطاءالله حسنی،‌عبدالرسول خیراندیش . غلامحسین زرگری‌نژاد.
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:. ... ‭‭‭‎Governments of Iran From
‏یادداشت : نمايه.
‏موضوع : نخست‌وزیران -- ایران
‏موضوع : سیاستمداران ایرانی -- سرگذشتنامه
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷
‏شناسه افزوده : آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ‏‫۱۳۲۸ - ‏
‏شناسه افزوده : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ، مصحح
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍رام‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۴۶ - ‏‬، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ری‌ ب‍ای‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۴۷ -‏‬، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭‭‭DSR۱۴۸۵‏‫‬‭‬‭‭/‮الف‬۹د۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭۹۵۵/۰۸۲۰۹۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۹‎۱‎۲‎۸‎۲
 
   آدرس ثابت  دول‍تهای‌ ای‍ران‌ از م‍ی‍رزا ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ م‍ش‍ی‍رال‍دول‍ه‌ ت‍ا م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌ اع‍ض‍ای‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا، ش‍رح‌ ح‍ال‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌ ام‍ض‍اء و دس‍تخط ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ران‌، وزی‍ران‌ و م‍ع‍اون‍ی‍ن‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ر ب‍ر اس‍اس‌: دف‍ت‍ر ث‍ب‍ت‌ ک‍اب‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‌وزی‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۰۵۲ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /الف۹د۹ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۴۳۰ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /الف۹د۹ ‬
۵
۱۳۷۸
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۸۴۰ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /الف۹د۹ ‬
۲
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۱۶۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۷۹۱ ‬
۳
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۵۲۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۴۰۲ ‬
۴
۱۳۷۸
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۸۴۴ ‬
‪ ‬
۱۸
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۳۲۷۹ ‬
‪ DSR۱۴۸۵ /الف۹د۹ ۱۳۷۸ ‬
۸
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۱۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۵۱۳ ‬
۱۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۳۲۱۹۸ ‬
‪ ۸۵۷۴۹۴ ‬
۷
۱۳۷۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۷۹۷۲ ‬
‪ ۱۰۱-۶۱۲۸ ‬
۶
۱۳۷۸
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۲۰۱۳۲۴ ‬
‪ ۱۰۱-۲۲۸۷۷ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh