اع‍ج‍ازال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ام‌ال‍ق‍رآن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍ی‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، ۶۰۷-۶۷۳ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : اع‍ج‍ازال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ام‌ال‍ق‍رآن‌/ ل‍ل‍ص‍درال‍دی‍ن‌ ق‍ون‍وی‌؛ ق‍وم‍ه‌ و ص‍ح‍ح‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ الآش‍ت‍ی‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)‏‫، ۱۴۲۹ق‌. ‬‏‫= ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۳۹۱ص‌.‬
‏فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫؛ ۶۲۸. کتاب‌های اس‍ت‍اد آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌‏‫، ۱۶‬. تفسیر‏‫، ۴۱‬. قرآن‏‫، ۷۷‬.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: 978-964-548-470-3‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Al - Sadr - o - L - Din Qunavi, Al - Sayyed Jalal - O - L - Din Al - Astiyani. E'jaz - OL - Bayan fi tafsir - e L - Qoran ‬.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ اع‍ج‍ازال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍اوی‍ل‌ ام‌ال‍ک‍ت‍اب‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ات‍ح‍ه‌ال‍ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍ز م‍ش‍ه‍ور اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : اع‍ج‍ازال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍اوی‍ل‌ ام‌ال‍ک‍ت‍اب‌.
‏عنوان دیگر : ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ات‍ح‍ه‌ال‍ک‍ت‍اب‌.
‏موضوع : ‏‫تفاسیر (سوره فاتحه)‬
‏موضوع : تفاسیر عرفانی
‏شناسه افزوده : آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۰۴ - ‏۱۳۸۴ .‏‬، مصحح
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۰۲/۱۲‏‫‭/ص‌۴‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۰۶۷۱
 
   آدرس ثابت  اع‍ج‍ازال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ام‌ال‍ق‍رآن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۲۹۹۲ ‬
‪ ۱۱۵۹۴۷۴ ‬
۱
۱۳۸۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۲۹۹۳ ‬
‪ ۱۱۶۱۶۰۷ ‬
۲
۱۳۸۷
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh