راه نو
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : راه نو[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۲۳ -
‏فاصله انتشار : ماهانه
‏يادداشت : ‏‫فهرستنویسی بر اساس سال۲ شماره۹ دی ۱۳۲۳‬
‏یادداشت : علمی- اجتماعی
‏يادداشت : عنوان از تیر ۱۳۲۲ راه نو
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول: محمد سعیدی
سردبیر: حسین حجازی
‏عنوان قبلی پیایند : نامه راه
‏موضوع : علوم انسانی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د،‏‫ ۱۲۸۷ - ‏۱۳۶۱.‏‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول
ح‍ج‍ازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۲۸۰ - ‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : بانک ملی ایران. شرکت چاپ و نشر
‏رده بندی کنگره : ‏‫AZ۱۰۳‬
‏رده بندی د... : ‏‫۰۰۱/۳۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۲۵۷۵۷۳‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  راه نو
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۱-۰۲ ‪ ۱۳۲۲
س۴: ش۵-۱۲(مرداد-اسفند)
‪ 2580338
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۲ ‪ ۱۳۲۳
س۵: ش۱-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2600292
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۳ ‪ ۱۳۲۴
س۳: ش۱-۳، ۵-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2600295
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۴ ‪ ۱۳۲۴
س۳: ش۹(آذر)
‪ 3752584
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۱۹ ‪ ۱۳۲۴
س۳: ش۱، ۳-۵، ۱۱-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2600303
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۱۳۲ ‪ ۱۳۲۳
س۲: ش۹(دی)
‪ 2600300
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۲۱۷ ‪ ۱۳۲۳
س۵: ش۲(اردیبهشت)
‪ 2600298
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۲۱۸۰ ‪ ۱۳۲۳
س۲: ش۱-۵(فروردين-مرداد)<كسری: ۴>
‪ 5075348
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۲۲۸۴-۰۷ ‪ ۱۳۲۲
س۴: ش۱۰(دی)
‪ 5091670
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh