از پ‍ارس‍ای‍ان‌ ب‍رای‍م‌ ب‍گ‍و: ترجمه خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌( ه‍م‍ام‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : علی‌بن ابی‌طالب ‏‫(ع)‬، امام اول، ‏‫‏‫۲۳ قبل از هجرت - ‏۴۰ ق.‬
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه . خطبه همام. فارسی - عربی
‏عنوان و نام پديدآور : از پ‍ارس‍ای‍ان‌ ب‍رای‍م‌ ب‍گ‍و: ترجمه خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌( ه‍م‍ام‌)/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ از ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ دی‍ن‌پ‍رور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌‏‫، ۱۳۸۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۶ ص.‬‬
‏فروست : ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌‏‫؛۱.‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫:‭ 964-6348-05-x‬‭‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫چاپ پنجم‬‬‏‫:‭ 978-964-6348-11-0‬
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۸.
‏عنوان دیگر : خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ (ه‍م‍ام‌).
‏موضوع : علی‌بن ابی‌طالب‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، امام اول، ‏‫۲۳ قبل از هجرت -‏ ۴۰ق -- خطبه‌ها
‏شناسه افزوده : دی‍ن‌پ‍رور، سیدج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد نهج‌البلاغه
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۳۸/۰۴۲‏‫‭‭‭/ب‌۹۲۳۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۴‎۰‎۴‎۴‎۳
 
   آدرس ثابت  از پ‍ارس‍ای‍ان‌ ب‍رای‍م‌ ب‍گ‍و: ترجمه خ‍طب‍ه‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌( ه‍م‍ام‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۵۰۲۷ ‬
‪ ۸۳۳۸۳۴ ‬
۲
۱۳۸۸
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۵۰۲۸ ‬
‪ ۸۳۳۸۳۳ ‬
۱
۸۸
۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۲۹۲۸۱۱ ‬
‪ ‬
۳
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۷۱۵۹۵ ‬
‪ ۱۴۸۰۸۳۳ ‬
۴
۱۳۸۸
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh