جورج اورول ۱۹۸۴
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : جورج اورول ۱۹۸۴ ؛ ترجمه:صالح حسینی
‏مشخصات نشر : بی جا: نیلوفر، ۱۳۶۱
‏مشخصات ظاهری : ۲۷۲ص.
‏وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۰‎۷‎۸‎۸‎۷
 
   آدرس ثابت  جورج اورول ۱۹۸۴
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۰۷۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۶۴۸ ‬
۷
۱۳۶۷
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۶۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۹۶۰ ‬
۱۰
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۲۳۹ ‬
‪ ۷۰۰۷۱ ‬
۲
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۱۲۴ ‬
‪ ۹۶۸۶۵ ‬
۴
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۰۱۲۵ ‬
‪ ۹۶۸۶۴ ‬
۳
۱۳۶۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۹۹۰۳ ‬
‪ ۹۶۸۶۶ ‬
۵
۱۳۶۷
۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۲۸۶۱۰۱ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۱۰۶۸ ‬
‪ ۷۸۵۳۲۷ ‬
۶
۱۳۷۴
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۱۸۲۱ ‬
‪ ۱۱۵۷۶۵۸ ‬
۸
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۵۸۷۶۱ ‬
‪ ۱۵۱۳۴۷۱ ‬
۹
۱۳۸۸
۱۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh