ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۱ - ‏۱۳۵۰.
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ی‍ن‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫٬ ۱۳۸۷-۱۳۴۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۶ ج‌.‬: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.
‏فروست : س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ع‍ی‍ن‌‏‫ ‏‫‏‏‏؛۳.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: دوره‬‏‫‭978-964-00-0164-6 :‬ ؛ ج.۲‏‫‭978-964-00-0378-7 :‬ ؛ ‏‫ج.۳، چاپ بیست و ششم‬‏‫‭978-964-00-0164-6 :‬ ؛ ‏‫ج.۴‬‏‫‭978-964-00-0380-0 :‬ ؛ ج.۶‏‫‭978-964-00-0382-4 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم ، ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Mohammad Mo'in. An intermediate Persian dictionary... ‬.‏‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چاپ هفتم: ۱۳۶۴).‬
‏يادداشت : ج.۱-۶(چاپ بیست و ششم : ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ‏‫ج.۶ (چاپ سوم: ۱۳۵۸).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ (چاپ سوم: ۱۳۵۶).‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ‏‫ج.۱. آ-خ‬.--ج.۲..- ج.۲.د-ق.- ج.۴. معلی - ییلاق و ترکیبات خارجی ا- ی.- ج.۵. اعلام : آ-ع.- ج.۶. اعلام : غ -ی
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭‭‭PIR۲۹۵۴‏‫‭‭‭/م۶ف۴ ۱۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‬‭‭‭‭۴‮ف‍ا‬۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۰۱۲۹۸
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۴
۱۱
۱۳۴۷
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۰۹۱ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۶
۲۱
۱۳۷۱
۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۰۹۲ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۵
۲۱
۱۳۷۱
۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۰۹۳ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۱
۲۰
۱۳۷۱
۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۰۹۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۲
۲۱
۱۳۷۱
۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۰۹۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۴
۲۱
۱۳۷۱
۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۵۹۱۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۶ف۴ ‬
۳
۲۱
۱۳۷۱
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۲۵۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۲۵۱۶ ‬
۶
۵
۱۳۵۸
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۷۲۵۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۲۵۱۸ ‬
۴
۷
۱۳۵۷
۳
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۹۲۴ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۷ف۴ ۱۳۶۲ ‬
۶
۹
۱۳۸۸
۲۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۹۲۵ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۷ف۴ ۱۳۶۲ ‬
۵
۵
۱۳۸۸
۲۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۹۲۶ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۷ف۴ ۱۳۶۲ ‬
۴
۸
۱۳۸۸
۲۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۹۲۷ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۷ف۴ ۱۳۶۲ ‬
۳
۱۰
۱۳۶۲
۲۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۹۲۸ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۷ف۴ ۱۳۶۲ ‬
۲
۸
۱۳۶۲
۲۵
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۳۹۲۹ ‬
‪ PIR۲۹۵۴ /م۷ف۴ ۱۳۶۲ ‬
۱
۸
۱۳۸۸
۲۵
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۶ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۶ ‬
۱
۷
۱۳۸۳
۲۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۷ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۷ ‬
۲
۲
۱۳۸۳
۲۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۸ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۸ ‬
۳
۲
۱۳۸۳
۲۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۹ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۱۹ ‬
۴
۲
۱۳۸۳
۲۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۲۰ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۲۰ ‬
۵
۳
۱۳۸۳
۲۱
 
کتابخانه مرکز یزد
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۲۱ ‬
‪ ۷۰۰۰-۲۰۰۲۱ ‬
۶
۳
۱۳۸۳
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۴۱۸۱ ‬
‪ ۱۴۷۶۰۷۲ ‬
۶
۷
۱۳۵۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۵۳۰۳۵ ‬
‪ ۵۳۹۱۰۹ ‬
۴
۷۸
۱۳۷۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۰۶۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۶۸۲ ‬
۲
۱
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۰۶۱۴ ‬
‪ ۸۱۰۶۹۰ ‬
۴
۱
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۰۶۱۶ ‬
‪ ۸۱۰۶۸۷ ‬
۳
۱
۲۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۹۸۴۰۳/ ‬
‪ ‬
۳
۳
۷۵
۹
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۲۹۸۴۰۴ ‬
‪ ‬
۴
۳
۷۵
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۹۸۴۰۵ ‬
‪ ۱۴۶۲۳۸۰ ‬
۶
۱
۱۳۷۵
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۲۱۰۵ ‬
‪ ۱۴۷۹۲۹۴ ‬
۱
۳
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۲۱۰۶ ‬
‪ ۱۴۷۹۲۹۱ ‬
۱
۴
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۵۱۷۰ ‬
‪ ۱۴۹۲۴۶۸ ‬
۳
۸
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۸۵۳ ‬
‪ ۸۵۰۳۱۱ ‬
۲
۳۷
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۸۵۴ ‬
‪ ۸۵۰۳۱۰ ‬
۲
۱۹
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۸۵۵ ‬
‪ ۸۵۰۶۷۴ ‬
۴
۵۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۸۵۶ ‬
‪ ۸۵۰۶۷۳ ‬
۴
۵۴
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۸۵۷ ‬
‪ ۸۵۰۳۱۲ ‬
۶
۱۹
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۵۵۸۵۸ ‬
‪ ۸۵۰۳۱۳ ‬
۶
۳۴
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۷۰۸۵ ‬
‪ ۱۰۵۶۷۷۳ ‬
۵
۷۶
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۷۰۸۶ ‬
‪ ۱۴۹۲۴۷۰ ‬
۵
۷۷
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۸۳۵۹۰ ‬
‪ ۱۷۶۲۰۸۲ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۸۳۵۹۱ ‬
‪ ۱۷۶۲۰۸۳ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۸۳۵۹۲ ‬
‪ ۱۷۶۲۰۸۴ ‬
۳
۴
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۸۳۵۹۳ ‬
‪ ۱۷۶۲۰۸۵ ‬
۴
۴
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۸۳۵۹۴ ‬
‪ ۱۷۶۲۰۸۶ ‬
۵
۲
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۸۳۵۹۵ ‬
‪ ۱۷۶۲۰۸۷ ‬
۶
۲
۱۳۸۶
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۱۰۴۰ ‬
‪ ۱۰۳۷۶۶۴ ‬
۱
۲
۱۳۶۴
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۱۶۶۰۰ ‬
‪ ۱۰۱-۳۰۷۳۹ ‬
۴
۶
۱۳۵۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۶۶۰۲ ‬
‪ ۸۳۷۳۷۷ ‬
۳
۶
۵۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۰۶۰۱ ‬
‪ ۴۲۶۳۸۵ ‬
۵
۱
۱۳۵۶
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۹۰۰۶۰۲ ‬
‪ ۱۵۴۶۱۱۸ ‬
۶
۲
۱۳۵۸
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۱۶۱۸ ‬
‪ ۱۳۰۱۰۸۸ ‬
۵
۶
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۱۶۱۹ ‬
‪ ۱۳۰۱۰۹۹ ‬
۳
۵
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۱۶۲۰ ‬
‪ ۱۳۰۱۰۹۸ ‬
۲
۴
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۱۶۲۱ ‬
‪ ۱۲۹۸۹۳۰ ‬
۱
۶
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۵۱۶۲۲ ‬
‪ ۱۲۹۸۹۲۹ ‬
۶
۶
۱۳۶۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۶۱۹۱ ‬
‪ ۱۵۰۹۹۶۱ ‬
۱
۱
۱۳۵۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۶۱۹۲ ‬
‪ ۱۵۰۹۹۶۲ ‬
۲
۳
۱۳۵۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۶۱۹۳ ‬
‪ ۱۵۰۹۹۶۳ ‬
۳
۴
۱۳۵۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۶۶۱۹۴ ‬
‪ ۱۵۰۹۹۶۴ ‬
۴
۴
۱۳۵۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۵۶۹۰۴ ‬
‪ ۱۹۳۶۹۱۲ ‬
۷
۱۳۷۱
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh