چاووش (بانگ قدسی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران
‏سرشناسه : جاوید، هوشنگ
‏عنوان و نام پديدآور : چاووش (بانگ قدسی)/هوشنگ جاوید
‏منشا مقاله : مقام موسیقایی ،ش ۳۴ ، شهریور ۱۳۸۵ : ص ۲۲ - ۲۶
، ش۳۵ ، مهر ۱۳۸۵ : ص ۱۰ - ۱۲
‏يادداشت : بخش دوم و آخر
‏توصیفگر : چ‍اووش‍ی‌ خ‍وان‍ی‌
‏توصیفگر : آواز خ‍وان‍ی‌
‏توصیفگر : چ‍اووش‍ی‌
‏توصیفگر : ت‍اری‍خ‌
 
   آدرس ثابت  چاووش (بانگ قدسی)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh