م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ا و روش‍ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : جمعه‌پور، محمود، ‏‫۱۳۴۳ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ا و روش‍ه‍ا/ م‍ح‍م‍ود ج‍م‍ع‍ه‌پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و تدوین ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫‬، ۱۳۸۵.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ه‍ف‍ت‌، ۲۶۴ ص‌.‬‬: مصور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)؛ ۹۱۳. علوم اجتماعی؛ ۵۱.
‏شابک : ‏‫‏۱۸۵۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ : ‏‫‬‭‎964-4599-59-4‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ سوم‬: ‏‫‬‭9789644599590
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Mahmood Jomehpour. An introduction to: rural development planning:approaches and methods‬.‬
‏يادداشت : فروست چاپ قبلی: جامعه شناسی ؛ ۵۱
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: تابستان ۱۳۸۷.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۵۶- ۲۶۴.
‏موضوع : عمران روستایی -- برنامه‌ریزی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : عمران روستایی -- طرح‌ها -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
‏موضوع : عمران روستایی -- ایران -- برنامه‌ریزی
‏موضوع : عمران روستایی -- ایران -- طرح‌ها
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫HN۴۹‭‬ ‭/ع۸‭ج‌۸ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۳۷۰/۱۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۴‎۸‎۴‎۷‎۲
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ا و روش‍ه‍ا
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh