ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏‫۱۳۰۶ - ‏۱۳۹۳.‬
‏عنوان قراردادی : ایران . قوانین و احکام
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ / ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌؛[برای] بنیاد حقوقی کاتوزیان.
‏وضعيت ويراست : وی‍راست ۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: شرکت سهامی انتشار‏‫، ‏ ۱۳۸‏-‏۱۳۸۵.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲ ج.‏‬
‏فروست : بنیاد حقوقی کاتوزیان.
آثار برگزیده حقوقی؛ ۹.
‏شابک : ‏‫دوره‌‏‬‏‬‭ 964-5735-31-9 :‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‏‬‏‬‏‫: ج. ۱، چاپ هفتم‏‬‏‬‭ 964-325-022-9 :‬ ؛ ‏‫‏۵۷۵۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‬‬‏‫: ج.۲‏‬‏‬‭964-325-023-7 :
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ج. ۱و ۲ ( چاپ هفتم: ۱۳۸۵).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر.- ج‌. ۲. اولاد، رواب‍ط پ‍در و م‍ادر و ف‍رزن‍دان‌، نسب، همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان، فرزند‌خواندگی.
‏موضوع : حقوق مدنی -- ایران
‏موضوع : حقوق خانواده -- ایران
‏شناسه افزوده : بنیاد حقوقی کاتوزیان
‏شناسه افزوده : شرکت سهامی انتشار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭KMH۵۰۰‏‫‬‭‭/ک‌۲ح‌۷۳ ۱۳۸۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۴۶/۵۵۰۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۲‎۷‎۵‎۵‎۷
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
دفتر مدیران کتابخانه
‪ ۱۰۴-۹۷ ‬
‪ ۱۰۴-۹۷ ‬
۲
۷
۱۳۸۹
۱
 
دفتر مدیران کتابخانه
‪ ۱۰۴-۱۱۶ ‬
‪ ۱۰۴-۱۱۶ ‬
۱
۸
۱۳۸۸
۱
 
دفتر مدیران کتابخانه
‪ ۱۰۴-۱۱۷ ‬
‪ ۱۰۴-۱۱۷ ‬
۲
۹
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۰۲۹۸۹ ‬
‪ ‏۱۰۲۲۶۰۵ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۶۲۰۰ ‬
‪ ۸۶۱۱۸۸ ‬
۴
۱۳۸۵
۷
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۹۳۶۲۰۱ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭KMH۵۰۰ ‏‫‬‭‭/ک‌۲ح‌۷۳ ۱۳۸۰ی ‬
۱
۳
۱۳۸۵
۷
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۷۷۷ ‬
‪ ۹۳۹۱۰۸ ‬
۱
۱
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۷۷۸ ‬
‪ ۹۳۹۱۰۷ ‬
۱
۲
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۹۵۵۳۲ ‬
‪ ۲۲۵۲۸۱۷ ‬
۱
۶
۱۳۸۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh