تاریخ گزیده
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۶۰۸۹
‏سرشناسه : حمدلله مستوفی، حمدلله بن ابی‌بکر، قرن ۸ق
‏عنوان و نام پديدآور : تاریخ گزیده[نسخه خطی]/حمدلله احمد بن ابی‌بکر بن نصر مستوفی قزوینی
‏وضعیت استنساخ : ، ۱۲۳۶ق
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:» سپاس و ستایش پادشاهی را که ملک او بی زوالست و مملکت او بی انتقال اولی پیش از ابتدا و اخری بعد از انتها ... «
انجام:» و آنرا که تحقیق کمیت پدران معلوم نگشته از آن نسل که بوده جدولش عملش رسانیده و یاد کرده تصحیح این انساب از کتب معتمد علیه کرده شده و العلم عندلله وحده والله اعلم بالصواب . «
‏مشخصات ظاهري : ۲۴۳ برگ ، ۲۱ سطر ، اندازه سطور: ۹۳ × ۱۷۲؛قطع : ۱۴۰ × ۲۱۳
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ:فرنگی
نوع و درجه خط:نستعلیق ، عبارات و اشعار عربی نسخ
نوع و تز ئینات جلد:تیماج تریاکی ، مقوائی، مجدول ، روی جلد نقش شاخه گلی با غنچه قرمز به رنگ روغن
تزئینات متن:عناوین و علائم و نشانها به سرخی
‏خصوصيات نسخه موجود : یادداشت های مربوط به نسخه :شرح احوال ناتمام مولف در ابتدای کتاب و شرح احوال مولف از طاهر هاشمی در گ ۲ نوشته شده است
توضیحات صحافی:به ابتدای و انتهای نسخه ۶ برگ الحاق شده است
حواشی اوراق:توضیحات و تصحیحاتی از طاهر سیدزاده هاشمی با تاریخ ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ و با رکب سیاه و آبی و قرمز در حاشیه صفحات نوشته شده است
‏معرفی نسخه : به توضیحات شماره ۱۳۴۷-۵/ف در ج ۳ فهرست همین کتابخانه بنگرید
‏یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهمور به مهری بیضوی با سجع » هو سیدالدوله « در پیشانی کتاب و مهر سید حسن سیدزاده هاشمی در واراق الحاقی نسخه دیده میشود
یادداشت های تملک:یادداشت تملکی از طاهر سیدزاده هاشمی مورخ ۱۳۲۱= ۱۳۶۲ق . در کرمانشاه مبنی بر اهداء این کتاب از طرف پدرش به وی و مهر کتابخانه شخصی او در صفحه بدرقه کتاب
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .گ ۳۸ - ۴۳ نانویس استآب‌دیدگی ، سوختگی ، وصالی ، لکه‌های جوهر ، بازشدگی شیرازه
‏يادداشت کلی : زبان : فارسی
‏موضوع : اسلام -- تاریخ
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- پیش از اسلام
ایران -- تاریخ -- پس از اسلام
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  تاریخ گزیده
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh