اوص‍اف‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍اض‍ل‍ی‌، ق‍ادر، ۱۳۴۱- ، ش‍ارح‌.
‏عنوان قراردادی : نهج‌البلاغه. خطبه همام. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : اوص‍اف‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ / تالیف ق‍ادر ف‍اض‍ل‍ی‌ ؛ م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌.
‏مشخصات نشر : تهران : ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ع‍ل‍م‌‏‫ ، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۳۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫‬‭964739327x
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۱۹] - ۳۲۰ ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌ ) ، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌. خطبه همام -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌ ) ، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. نهج‌البلاغه -- خ‍طب‍ه‌ه‍ا -- نقد و تفسیر.
‏موضوع : ت‍ق‍وا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴.
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲ - ۱۳۷۷. ، م‍ق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌.
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌ ) ، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌. خ‍طب‍ه‌ ه‍م‍ام‌. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۳۸/۰۴۲۳‏‫‬‮‭‭/ف‌۲ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۹۵۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۰‎۴‎۱‎۷‎۰
 
   آدرس ثابت  اوص‍اف‌ م‍ت‍ق‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۴۰۵۴ ‬
‪ ۶۳-۱۰۵۰۰۱ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۷۷۹۹ ‬
‪ ۶۳-۱۴۶۹۱۷ ‬
۴
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۹۳۸۱ ‬
‪ ۷۸۸۸۷۳ ‬
۱
۱۳۸۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh