مسائل متفرقه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏وضعیت فهرست نویسی : پايان نامه دانشگاه شهيد بهشتي
‏سرشناسه : ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌، ۱۲۵۹-۱۳۲۷ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : مسائل متفرقه[نسخه خطی]/فضل الله نوری
‏وضعیت استنساخ : محمد بن الحسين الحسن بن الجعفر، قرن ۱۴ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: بسمله. حمدله. و بعد آنکه مسطور اين اوراق مسائل متفرقّة نافعه است که اين حقير فضل الله النوري در اين مجموعه جمع نمودم و تمام آن مستنسخ از خط شريف جناب حجة الاسلام ... الاستاذ ادام الله ظله علي رئوس العباد که در جواب مسائلي که از نواحي مختلفه مي آورده مرقوم فرموده اند ...
انجام: ... اگر چنانچه خود حاکم يا حاکم ديگر صلاحديد قابل اجازه از آن نيز خواهد بود. والله تعالي العالم.
‏مشخصات ظاهري : گ۲-۲۵(۲۶گ): ۱۵ سطر؛ اندازه سطور: ۷۵×۱۴۰؛ قطع: ۱۱۵×۱۷۶
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:ريحان خوش
نوع کاغذ:فرنگي
تزئینات متن:عناوين به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:ميشن قهوه اي تک لا
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق:يادداشت مقابله و تصحيح در حواشي موجود است.
‏معرفی نسخه : رساله اي است در احکام شرعيه که مولف ۱۲۰ مسئله از روي مسائل استادش گردآوري کرده است. مسائل شامل سوال و جواب هايي است در طهارت و نجاست، نکاح، بيع، امور محجورين، زکات و ... .
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏يادداشت کلی : زبان:فارسی
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : دانشکده الهيات دانشگاه تهران(۱: ۲۴۳)
‏منبع تهیه : خریداری از امرالله صفری در تاریخ ۱۹/۳/۸۶
‏عنوانهای ديگر : رساله عمليه
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏مقوله موضوعي : نوری ، شیخ فضل الله -- مسا یل مختلف
‏شماره دستیابی : ۵-۲۵۱۸۹
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  مسائل متفرقه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh