معجم مقاییس‌اللغة
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ ف‍ارس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ف‍ارس‌، ۳۲۹ - ۳۹۵ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : معجم مقاییس‌اللغة/ لابی‌الحسین احمدبن‌فارس‌بن‌زکریا؛ بتحقیق و ضبط عبدالسلام‌محمد هارون.
‏مشخصات نشر : قم: الحوزه‌العلمیه بقم، مکتب‌الاعلام‌الاسلامی، مرکزالنشر‏‫، ۱۴۰۴ق.‏‬‏‫= ۱۳۶۲.‏‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶ ج.‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ج. ۲ و ۳ (چاپ ؟: ۱۳).
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ و ۶(چاپ؟: ۱۴۰۴ق . = ۱۳۶۲).‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : ه‍ارون‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭‬‮‭۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۸‎۷‎۱‎۹
 
   آدرس ثابت  معجم مقاییس‌اللغة
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۵۰۱۸۴ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط ‬
۱
۱
۱۳۶۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۵۰۱۸۵ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط ‬
۲
۱
۱۳۶۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۵۰۱۸۶ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط ‬
۳
۱
۱۳۶۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۵۰۱۸۷ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط ‬
۴
۱
۱۳۶۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۵۰۱۸۸ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط ‬
۵
۱
۱۳۶۲
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۵۰۱۸۹ ‬
‪ ‏‫‭‭‬‮‭PJ۶۶۲۰ ‏‫‭/‮الف‬۱۸۵م۶ ۱۳۶۲ط ‬
۶
۱
۱۳۶۲
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۲۴۷۲۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۵۹۵ ‬
۱۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۱۹۳۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۵۶۷۳ ‬
۶
۳
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۱۹۳۷ ‬
‪ ۱۴۴۱۷۸۸ ‬
۱
۱۰
۱۳۶۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۱۹۳۸ ‬
‪ ۱۵۹۵۳۸۰ ‬
۲
۱۰
۱۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۷۱۹۳ ‬
‪ ۱۴۲۴۵۷۸ ‬
۵
۳
۱۳۶۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۴۸۸۷۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۴۰۶ ‬
۳
۲۰
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۳۶۱۱ ‬
‪ ۷۵۶۴۴۸ ‬
۴
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۳۶۱۶ ‬
‪ ۷۵۶۴۴۹ ‬
۵
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۵۶۳۳ ‬
‪ ۱۴۴۶۹۱۶ ‬
۱
۲
۱۳۶۲
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۲۰۰۷۸ ‬
‪ ‬
۶
۲
۱۳۶۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۳۸۹۸۰ ‬
‪ ۱۱۳۲۸۴۱ ‬
۱۰
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۴۹۹۲۹ ‬
‪ ۱۱۴۹۲۱۱ ‬
۴
۵
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۶۶۳ ‬
‪ ۱۴۲۵۲۹۹ ‬
۶
۵
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh