تئوری حسابداری مالی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اس‍ک‍ات‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ راب‍رت‌، ‏‫۱۹۳۱ - ‏ م‌.
Scott, William Robert
‏عنوان و نام پديدآور : تئوری حسابداری مالی/ ویلیام اسکات ؛ ترجمه علی پارسائیان.
‏مشخصات نشر : تهران: ترمه‏‫، -۱۳۸۸‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬‬
‏فروست : انتشارات ترمه؛ ۲۰/۱.
‏شابک : ‏‫‮‮دوره‬‏‫‭978-964-978-129-7:‬ ؛ ‏‫۶۶۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫‬ج.۱‬‬‏‫‭978-964-978-038-6:‬ ؛ ‏‫‬ج.۲‬‏‫‭978-964-978-128-0:‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم )
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Fineincial accounting theory, 3rd ed‬
‏يادداشت : ج.۱(چاپ اول : ۱۳۸۶) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ اول: ۱۳۸۸)(فیپا) .
‏يادداشت : چاپ دوم .
‏یادداشت : واژه‌نامه .
‏موضوع : حسابداری
‏شناسه افزوده : پ‍ارس‍ای‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌‏‫، ۱۳۲۲ -‬، مترجم
‏شناسه افزوده : Parsayan, Ali
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۶۵۵‭‬ ‭/ف۲‏‫‭‮الف‬۵ ۱۳۸۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۶۵۷‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۳‎۸‎۶‎۰‎۴
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  تئوری حسابداری مالی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۵۷۰۷ ‬
‪ HF۵۶۵۵/ف۲ الف۵۸۸ ‬
۳
۱۳۸۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۹۸۹ ‬
‪ ۸۰۲۲۳۸ ‬
۱
۱
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۹۹۰ ‬
‪ ۸۰۲۲۳۷ ‬
۱
۲
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۲۱۰۷ ‬
‪ ۱۷۵۴۱۴۴ ‬
۱
۳
۱۳۹۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۹۱۹۷ ‬
‪ ۲۰۴۴۹۷۶ ‬
۱
۴
۱۳۹۶
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh