ن‍ام‍ه‌ راه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ام‍ه‌ راه‌[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ راه‌، ۱۳۱۹ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور؛۳۲ س‌م‌
‏فاصله انتشار : ماهانه
‏يادداشت : عنوان از مرداد۱۳۲۲: راه‌ ن‍و
‏از این پس با عنوان: : راه نو
‏موضوع : ‏‫ایران. وزارت راه-- نشریات ادواری ‬
‏موضوع : راه‌آهن -- نشریات ادواری
راه‌آهن -- مهندسی-- نشریات ادواری
راهسازی--نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت راه
‏رده بندی کنگره : ‏‫TF۴‬
‏رده بندی د... : ‏‫۶۲۵/۱۰۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۱۴۶۱۳
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  ن‍ام‍ه‌ راه‌
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۶۶ ‪ ۱۳۱۹
س۱: ش۱-۱۰(خرداد-اسفند)
‪ 2705542
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۶۷ ‪ ۱۳۲۰
س۲: ش۱-۶(فروردین- شهریور)
‪ 2705548
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۶۸ ‪ ۱۳۲۰
س۲: ش۱-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2705543
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۶۹ ‪ ۱۳۲۰
س۲: ش۷-۱۲(مهر-اسفند)
‪ 2705544
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۰ ‪ ۱۳۲۱
س۳: ش۱، ۳-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2705545
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۱ ‪ ۱۳۲۲
س۴: ش۱-۴(فروردین-تیر)
‪ 2580356
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۶۵ ‪ ۱۳۲۰
س۲: ش۳-۴(خرداد- تیر)
‪ 3768609
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۷۳۴ ‪ ۱۳۱۹
س۱: ش۱-۹(خرداد- بهمن)<کسری: ۵-۶>
‪ 2705547
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۳۶۵ ‪ ۱۳۲۲
س۴: ش۱-۴(فروردین- تیر)<کپی>
‪ 2720647
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۱۱۴۵ ‪ ۱۳۱۹-۱۳۲۲
س۱: ش۴(شهریور۱۳۱۹)؛س۲: ش۱۲(اسفند۱۳۲۰)؛س۴: ش۳(خرداد۱۳۲۲)
‪ 3433385
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh