ژان‍ی‌ گ‍ل‌‎Jani Gal‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اح‍م‍د، اب‍راه‍ی‍م‌، - ۱۹۱۲
‏عنوان و نام پديدآور : ژان‍ی‌ گ‍ل‌‎Jani Gal‬/ اب‍راه‍ی‍م‌ اح‍م‍د؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌، اح‍م‍د ق‍اض‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۹۹
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۲۳۱۱۵
 
   آدرس ثابت  ژان‍ی‌ گ‍ل‌‎Jani Gal‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۵۴۴۶ ‬
‪ ۲۳۸۱۶۸۳ ‬
۱
۱۳۵۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login