ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۵۵-۱۳۲۹.
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ن‌: ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اداری‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌/ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : کتابهای هرمس‏‫، ۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ ج.‬‏‫؛۱۳×۲۱ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫دوره‌‬978-964-363-294-6 ؛ ‏‫ج.۱‬‏‫:‭978-964363-292-2‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‏‫:‭978-964363-293-9‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ دوم)
‏يادداشت : ج.۲( چاپ دوم: ۱۳۹۵).
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴( فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏عنوان دیگر : تاری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اداری‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌.
‏موضوع : م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۵۵-۱۳۲۹.-- خاطرات
‏موضوع : MostoofiAbdollah-- Diaries
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
Iran -- History -- Qajars, 1779 - 1925
ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۳ق.
Iran -- Social conditions -- 19th century
ایران -- اوضاع اجتماعی -- قرن ۱۴
Iran -- Social conditions -- 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۳۱۱‏‫‭‭/م‌۵ش‌۴ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۷۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۵۶۶۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ م‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۸۱۵ ‬
‪ ۶۳-۷۵۳۱۵ ‬
۱
۳
۱۳۸۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۸۱۶ ‬
‪ ۶۳-۷۵۳۱۶ ‬
۲
۵
۱۳۸۶
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۰۰۰-۱۱۰ ‬
‪ ‬
۱
۶
۱۳۹۵
۲
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۰۰۰-۱۲۰ ‬
‪ ‬
۲
۱۳۹۵
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۰۶۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۰۶۴ ‬
۱
۴
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۶۱۰۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۶۱۰۸ ‬
۲
۱
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۸۳ ‬
‪ DSR۱۳۱۱ /م۵ش۴ ۱۳۸۴ ‬
۱
۵
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۶۵۸۶۲ ‬
‪ ۲۱۴۱۳۷۹ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۵۸۶۳ ‬
‪ ۶۶۳۴۶۴ ‬
۱
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۵۸۶۴ ‬
‪ ۶۶۳۴۶۵ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۵۸۶۵ ‬
‪ ۶۶۳۴۶۶ ‬
۲
۴
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۰۳۰۰۹ ‬
‪ ۲۴۱۳۸۹۴ ‬
۱
۷
۱۳۹۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۰۳۰۱۰ ‬
‪ ۲۴۱۳۸۹۵ ‬
۲
۶
۱۳۹۹
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login