س‍ن‍ت‌ ع‍زاداری‌ و م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ خ‍وان‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ن‍ت‌ ع‍زاداری‌ و م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ خ‍وان‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌/ [ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌]؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ت‍ق‍ی‌زاده‌ داوری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۴
‏شابک : ‎964-95558-1-1۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
س‍وگ‍واری‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌ زاده‌ داوری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۲ -، م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وی‍س‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۶۰/۳‭/س‌۸۶
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۶۹
 
   آدرس ثابت  س‍ن‍ت‌ ع‍زاداری‌ و م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ خ‍وان‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۲۸ ‬
‪ ۶۳-۲۱۲۸ ‬
۱
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۴۵۷۶۵۳ ‬
‪ ۱۰۱-۴۹۰۷۷ ‬
۵
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۸۰۱۳ ‬
‪ ۲۱۵۱۳۷۱ ‬
۲
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۰۷۷ ‬
‪ ۷۳۹۴۰۸ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login